tài xỉu online mới nhất 2024

Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

ĐHQG-HCM tập huấn về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

Trong hai ngày 25-26/12, tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM đã diễn ra chương trình tập huấn cho các giảng viên trong hệ thống ĐHQG-HCM về phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh, giá hỗ trợ sinh viên đạt được Khung năng lực và phẩm chất sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM năm 2023.

Toàn cảnh chương trình tập huấn. Ảnh: Văn Tài

Chương trình nhằm hướng dẫn phương pháp dạy học phù hợp chiến lược đào tạo của ĐHQG-HCM nói chung và mục tiêu thí điểm Khung năng lực và phẩm chất sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM (VNUHCM GAC) nói riêng. Từ đó, nâng cao năng lực cho giảng viên, giúp sinh viên đạt được VNUHCM GAC.

Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp nền tảng và tạo môi trường thực hành để giảng viên áp dụng các phương pháp kiểm tra phù hợp, đánh giá đúng việc đạt được VNUHCM GAC cua sinh viên cũng như hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Thông qua tập huấn, ĐHQG-HCM xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt để chia sẻ, nhân rộng phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra - đánh giá đến các giảng viên khác tại đơn vị công tác.

Chương trình tập huấn diễn ra trong hai ngày với hai chủ đề: (1) giảng dạy và học tập; (2) kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cấp độ môn học). Mở đầu tập huấn, TS Dương Tôn Thái Dương - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Đào tạo ĐHQG-HCM, đã giới thiệu Đề án Khung năng lực và phẩm chất sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM và Bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM.

Các nội dung tập huấn được triển khai theo nhiều hình thức như chia sẻ lý thuyết, hoạt động nhóm, thực hành, thảo luận… Qua chương trình, các giảng viên được tiếp cận lý thuyết Tương thích kiến tạo (Constructive alignment), giáo dục dựa trên kết quả đầu ra, thiết kế ngược; bên cạnh đó còn xác định các phương pháp dạy học tích cực tiêu biểu phù hợp với Bộ phẩm chất và năng lực sinh viên tốt nghiệp ĐHQG-HCM, chia sẻ thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm.

Các thầy cô tham gia hoạt động nhóm. Ảnh: Văn Tài

Theo Lê Hoài - ĐHQG-HCM 

Mọi thông tin chi tiết xem tại:

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin