tài xỉu online mới nhất 2024

Skip to content
  • Tiếng Việt

Hội đồng Trường

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐH CNTT

Nhiệm kỳ 2020-2025

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐĐHQG, ngày 14/07/2020)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG
1 PGS.TS Vũ Đức Lung Bí thư Đảng ủy, tài xỉu online Chủ tịch
2 PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh Hiệu trưởng, tài xỉu online Phó Chủ tịch
3 ThS Mai Văn Cường Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, tài xỉu online Thư ký
4 TS Nguyễn Gia Tuấn Anh Trưởng khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin, tài xỉu online Thành viên
5 Ông Lữ Hồng Chương Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MISA Thành viên
6 KS Ngô Vi Đồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tin học HPT Thành viên
7 PGS.TS Dương Anh Đức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Thành viên
8 ThS Đặng Văn Em Chủ tịch Công đoàn, tài xỉu online Thành viên
9 KS Nguyễn Thành Hiệp Bí thư Đoàn thanh niên, tài xỉu online Thành viên
10 TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Phó Hiệu trưởng, tài xỉu online Thành viên
11 TS Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân Phó Hiệu trưởng, tài xỉu online Thành viên
12 Bà Lê Bích Loan Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM Thành viên
13 TS Nguyễn Minh Nam Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học Bản đồ Việt Nam Thành viên
14 KS Lê Hồng Hải Nhân Giám đốc Công ty GeekUp Thành viên
15 GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Thành viên
16 PGS.TS Vũ Hải Quân Giám đốc ĐHQG-HCM Thành viên
17 PGS.TS Lê Trung Quân Trưởng khoa Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, tài xỉu online Thành viên
18 TS Nguyễn Minh Sơn Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Máy tính, tài xỉu online Thành viên
19 TS Ngô Đức Thành Trưởng khoa Khoa Khoa học Máy tính, tài xỉu online Thành viên
20 PGS.TS Nguyễn Đình Thuân Trưởng khoa Hệ thống Thông tin, tài xỉu online Thành viên

Danh sách có 20 người.