tài xỉu online mới nhất 2024

Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Hội đồng tài xỉu online tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 (khóa 1), nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 2/12/2023, Hội đồng tài xỉu online đã tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 12 (khóa 1), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại kỳ họp, Hội đồng đã thông qua Báo cáo tình hình đầu tư cơ sở vật chất 2023 và Danh mục đầu tư cơ sở vật chất năm 2024; Báo cáo các hoạt động của Hội đồng Trường trong năm 2023 và phương hướng năm 2024; Giám sát chuyên đề của Hội đồng Trường năm 2024.

Bên cạnh đó, Chính sách người học, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường cũng được Hội đồng Trường thông qua.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Trường đã đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng. Hội đồng đánh giá cao năng lực lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng với Kết quả bỏ phiếu 18/18 thành viên hội đồng có mặt, đánh giá xếp loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với hoạt động năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh của Kỳ họp:

Như Ý