tài xỉu online mới nhất 2024

Skip to content
  • Tiếng Việt

Hợp tác quốc tế

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các nước trong Khu vực Châu Đại Dương và Châu Á, điển hình là đối tác Úc, New Zealand và Nhật Bản

(trích định hướng hoạt động quan hệ đối ngoại giai đoạn 2021-2025

của tài xỉu online , ĐHQG-HCM)

tài xỉu online (tài xỉu online ) chủ động trọng hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT). Thông qua hoạt động HTQT, viên chức, giảng viên và sinh viên có thêm cơ hội giao lưu, xây dựng sự hiểu biết, mở rộng mối quan hệ hữu nghị mang tính quốc tế nhằm nâng cao trình độ và chất lượng giảng dạy. Để phục vụ tốt nhất cho công tác HTQT, Trường ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, thích nghi với tình hình phát triển của thời đại công nghệ số dần đưa hình ảnh tài xỉu online ngày càng chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và đạt chuẩn quốc tế.

Hợp tác với các đối tác quốc tế:

tài xỉu online đã và đang ký kết/thảo luận ký kết hợp tác với các đối tác trong các hoạt động (1) Trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu viên; (2) Trao đổi học thuật; (3) Xây dựng chương trình liên kết đào tạo; (4) Phối hợp tổ chức khóa học theo nhu cầu của đối tác và (5) Phối hợp tổ chức hội nghị/hội thảo.

Đặc biệt với các đối tác từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức, Úc,…Trong thời gian qua, Trường chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác và triển khai có hiệu quả các hợp tác trên.

Hội nghị / Hội thảo quốc tế:

Hội nghị/Hội thảo quốc tế do tài xỉu online tổ chức thành công tăng uy tín của Trường và kết nối các chuyên gia đầu ngành điển hình như “International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition - MAPR” đã được tổ chức lần thứ 5, hay “International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing – VLSP” lần thứ 8 đã khẳng định uy tín học thuật của tài xỉu online trong các hội thảo quốc tế do tài xỉu online tổ chức.

Hội nghị/Hội thảo quốc tế do tài xỉu online tổ chức không những là nơi tập hợp các nhà nghiên cứu đến chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất, kết quả thử nghiệm và thành tựu nghiên cứu của nhà nghiên cứu, nhà khoa học trên thế giới mà còn thể hiện uy tín của tài xỉu online trong giới học thuật khi các bài báo đăng ký tham gia Hội thảo ngày càng tăng qua các năm.

Dự án:

Dự án “Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa” của Chính phủ Nhật Bản: Xây dựng Phòng học thông minh trị giá gần 1.8 tỷ VNĐ phục vụ việc dạy và học tiếng Nhật.

Dự án THE READ JAPAN - Quỹ Nippon Foundation: Nhằm phát triển trao đổi văn hoá với Nhật Bản, nâng cao tinh thần tự học, đa dạng đầu sách cho Thư viện trường: Trường đã tiếp nhận gần 100 đầu sách tiếng Anh liên quan đến Nhật Bản thông qua dự án THE READ JAPAN của quỹ Nippon Foundation.

Một số hình ảnh tiêu biểu về HTQT tại tài xỉu online :

Khánh thành Phòng học thông minh theo chương trình “Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa” của Chính phủ Nhật Bản

Khánh thành Phòng học thông minh theo chương trình “Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa” của Chính phủ Nhật Bản Khánh thành Phòng học thông minh theo chương trình “Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa” của Chính phủ Nhật Bản

Khánh thành Phòng học thông minh theo chương trình “Viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa” của Chính phủ Nhật Bản

Hợp tác với Tập đoàn NAVER (Hàn Quốc):

Hợp tác với Tập đoàn NAVER (Hàn Quốc):

Tiếp đón đoàn chuyên gia của Tổ chức AUN-QA đánh giá Chương trình đào tạo tại tài xỉu online :

Tiếp đón đoàn chuyên gia của Tổ chức AUN-QA đánh giá Chương trình đào tạo tại tài xỉu online

Tham dự diễn đàn các Trường Đại học tại Đông Nam Á:

Tham dự diễn đàn các Trường Đại học tại Đông Nam Á

Tiếp đón đoàn đánh giá Đại học Birmingham City (BCU-Vương quốc Anh ) trong khuôn khổ hợp tác liên kết đào tạo giửa tài xỉu online và BCU:

Tiếp đón đoàn đánh giá Đại học Birmingham City (BCU-Vương quốc Anh ) trong khuôn khổ hợp tác liên kết đào tạo giửa tài xỉu online
 và BCU

 

Chuyến công du xây dựng mạng lưới đối tác tại Nhật Bản của tài xỉu online :

Chuyến công du xây dựng mạng lưới đối tác tại Nhật Bản của tài xỉu online

Chuyến công du xây dựng mạng lưới đối tác tại Nhật Bản của tài xỉu online

Chuyến công du xây dựng mạng lưới đối tác tại Nhật Bản của tài xỉu online

Chuyến công du xây dựng mạng lưới đối tác tại Nhật Bản của tài xỉu online

Chuyến công du xây dựng mạng lưới đối tác tại Nhật Bản của tài xỉu online

Thăm và làm việc với tập đoàn ROSEN - Đức:

Thăm và làm việc với tập đoàn ROSEN - Đức

 

Hợp tác với đối tác tại Úc:

Hợp tác với đối tác tại Úc

 

Ký kết với các đối tác trong nước:

Ký kết với các đối tác trong nước

Ký kết với các đối tác trong nước

Ký kết với các đối tác trong nước

Ký kết với các đối tác trong nước

Hội nghị/ Hội thảo, Chương trình giao lưu quốc tế:

Hội nghị/ Hội thảo, Chương trình giao lưu quốc tế

Hội nghị/ Hội thảo, Chương trình giao lưu quốc tế

Hội nghị/ Hội thảo, Chương trình giao lưu quốc tế

Hội nghị/ Hội thảo, Chương trình giao lưu quốc tế

Hội nghị/ Hội thảo, Chương trình giao lưu quốc tế