tài xỉu online mới nhất 2024

Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Khoa Kỹ thuật Máy tính thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1 (2023-2024) hệ Chất lượng cao

Khoa KTMT thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp hệ Chất lượng cao HK1(2023-2024) như sau:

1. Nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp: Gồm bản giấy và bản file

– Nộp bản file:

+

+

– Nộp bản giấy:

+ Địa điểm nộp: Phòng E6.2.

+ Số lượng nộp bản giấy: 1 quyển báo cáo theo mẫu.

+ Phiếu đánh giá quá trình thực tập của công ty (SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập, không đóng chung cùng báo báo).

+ Bảng theo dõi quá trình thực tập của giảng viên hướng dẫn thực tập theo danh sách khoa đã phân công đầu học kỳ (SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập, không đóng chung cùng báo báo).

– Thời gian nộp Báo cáo Thực tập: 10/01/2024 – 11/01/2024 (Thứ 4 – thứ 5).

2. Thời gian chấm Thực tập doanh nghiệp CLC:

– Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tiếp.

– Địa điểm: Phòng E6.1, E6.3.

– Thời gian bắt đầu Hội đồng chấm TTDN CLC: Chiều từ 13h00, thứ Hai ngày 22/01/2024.

– Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài: 10 phút/ đề tài.

– Chi tiết thứ tự và thời gian báo cáo Khoa sẽ thông báo sau khi sinh viên hoàn thành việc nộp báo cáo TTDN và đính kèm file ngay tại tin bài này.

Mọi thông tin chi tiết xem tại:

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin