tài xỉu online mới nhất 2024

Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Sinh viên  Nguyễn Duy Hoàng ngành An toàn thông tin có bài báo đăng tại hội nghị RIVF 2023 

Sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông), tham gia trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về chủ đề kết hợp Blockchain và AI tại Hội nghị khoa học Quốc t “the 17th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2023)” vào các ngày 23-25.12.2023 tại Hà Nội.

Hội nghị do Học viện Bưu chính viễn thông (PTIT) tổ chức.

Bài báo: “DèL-BC: Empowering Reliable Cyberattack Dêtction through Decentralized Federated Learning àn Poisoning Attack Defense”

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Hoàng (An toàn thông tin - Hệ Chất lượng cao 2019)

GVHD: ThS. Trần Tuấn Dũng, ThS. Phan Thế Duy

Thông tin hội nghị:

Hội nghị quốc tế RIVF 2023 là một hội nghị quốc tế Công nghệ Truyền thông và Điện toán, là sự kiện khoa học quốc tế lớn quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu – Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai” (Reseach, Innovation and Vision for the future, viết tắt là RIVF). Hội nghị RIVF được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS and ISI Web of Science. RIVF đã trải qua 16 lần tổ chức và năm 2023 là lần tổ chức thứ 17.

Hội nghị RIVF 2023 xoay quanh các chủ đề chính gồm: Xử lý hình ảnh, ngôn ngữ, giọng nói; Truyền thông & Mạng máy tính, An ninh mạng; Hệ thống phân tán, Internet vạn vật, Điện toán đám mây; Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu lớn, Máy tính thông minh; Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Mô hình tính toán.

Các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ được tổng kết và in thành kỷ yếu cũng như đưa lên cơ sở dữ liệu trực tuyến của Hiệp hội Kỹ sư Điện và Điện tử Hoa Kỳ (IEEE Xplorer).

Liên kết hội nghị:

Mọi thông tin chi tiết xem tại:

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin