tài xỉu online mới nhất 2024

Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Tài liệu hướng dẫn lập trình JAVA 

Tác giả: Lê Thanh Trọng, Mai Trọng Khang, Vũ Tuấn Hải.

Tài liệu đáp ứng cho môn học: “ Ngôn ngữ lập trình Java ”. Mã môn học: SE330

Tóm tắt:

Ngày nay, ngôn ngữ lập trình Java là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất rộng rãi trong cả môi trường giảng dạy lẫn doanh nghiệp bởi Java không chỉ là ngôn ngữ có nhiều ưu điểm như: tính khả chuyển, tính mạnh mẽ, tính an toàn và bảo mật cao, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng,… mà với Java chúng ta còn có thể xây dựng nhiều thể loại ứng dụng khác nhau như: ứng dụng desktop, ứng dụng mobile, ứng dụng web, phần mềm nhúng,… Do vậy, việc hiểu và vận dụng ngôn ngữ lập trình Java đối với sinh viên ngành Công nghệ Thông tin là một vấn đề mang tính xu hướng và đáng được quan tâm. Với mong muốn cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ thuật cơ bản về lập trình với ngôn ngữ Java, thông qua tài liệu này nhóm tác giả mong muốn bạn đọc được trang bị những kiến thức nền tảng bước đầu tiếp xúc với Java như: tổ chức một chương trình Java, các câu lệnh căn bản và khai báo các thành phần dữ liệu, kỹ thuật lập trình hướng đối tượng trong Java, vấn đề luồng dữ liệu, quản lý biệt lệ, lập trình giao diện và lập trình cơ sở dữ liệu với Java.

Tài liệu được biên soạn với 7 bài hướng dẫn chi tiết với các nội dung cụ thể:

Bài 1. Giới thiệu ngôn ngữ Java

Bài 2. Lập trình hướng đối tượng trong Java

Bài 3. Luồng nhập xuất

Bài 4. Quản lý biệt lệ

Bài 5. Lập trình đa luồng

Bài 6. Lập trình giao diện (GUI)

Bài 7. Lập trình cơ sở dữ liệu với JDBC

Tài liệu hiện đang được xử lý nghiệp vụ và sẽ sớm trưng bày trên kệ sách phục vụ bạn đọc mượn trả

Link biểu ghi:

Mọi thông tin chi tiết xem tại:

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin