tài xỉu online mới nhất 2024

Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Tài liệu hướng dẫn thực hành Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

Tác giả: Đỗ Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phụng.

Tài liệu đáp ứng cho môn học: “Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu”. Mã môn học: IS210

Giới thiệu:

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (HQTCSDL) trình bày các kỹ thuật, công cụ để có thể thao tác với một CSDL quan hệ thông qua HQTCSDL cụ thể là Oracle, phục vụ cho môn học Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu tại tài xỉu online - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu giới thiệu các công cụ trong Oracle, hiện thực được ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL đơn giản và nâng cao, ngôn ngữ điều khiển dữ liệu, các lệnh giao tác (transaction), các lệnh thao tác trên các thành phần CSDL khác (synonym, index, sequence), ngôn ngữ thủ tục PL/SQL (các cấu trúc điều khiển, exception, cursor, function, stored procedure, trigger). Tài liệu đã sử dụng nhiều ví dụ minh hoạ trên nhiều lược đồ CSDL khác nhau để giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt các khái niệm, vấn đề.

* Giáo trình hiện đang được xử lý kỹ thuật và sớm trưng bày trên kệ để phục vụ nhu cầu mượn trả của bạn đọc

Mọi thông tin chi tiết xem tại:

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin