Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Hoạt động sinh viên //emigsm.com/hoat-dong-sinh-vien vi Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Hoạt động sinh viên //emigsm.com/xuan-tinh-nguyen-2024-thong-bao-ket-thuc-tuyen-quan <a href="//emigsm.com/xuan-tinh-nguyen-2024-thong-bao-ket-thuc-tuyen-quan"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Xuân Tình Nguyện 2024 - Thông báo kết thúc tuyển quân" title="Xuân Tình Nguyện 2024 - Thông báo kết thúc tuyển quân" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thoắt cái mà mùa Tuyển Quân đã trôi qua mất rồi, gi?là lúc chúng mình cùng tổng kết những chiến binh đ?lên đường hành quân 2024 thôi nào!</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Lần "chiêu binh" này, chúng mình rất biết ơn và trân trọng các bạn vì đã đồng hành cùng chúng mình, tiếp thêm sức mạnh lan tỏa hạnh phúc và yêu thương, ghi dấu thanh xuân những bức tranh tuổi tr?thật đẹp!</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Còn bây gi? các chiến sĩ tiềm năng của chúng mình hãy tiếp tục tập trung học tập, thi c?và ch?tin vui v?“mail?nhé!</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Hành trình lần này s?là những k?niệm khó phai m?đầu một năm 2024 những k?niệm thật đáng nh? Một lần nữa, chúng mình rất biết ơn vì các bạn đã tham gia trong 2 buổi tuyển quân vừa qua của chúng mình.</span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:401px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:401px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:401px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết xem thêm tại: Fanpage </span></span><a href="//www.facebook.com/tuoitre.uit/posts/pfbid0BLQnXpwivJPXtA3qerLGuV7t5tiDpQMCR3XT8b8sEvQT8isizuZQDsLDiJpDncAEl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">Tuổi tr?ti x?u online </span></span></span></a></span></span></p> <p class="rteright"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Sat, 06 Jan 2024 18:17:32 +0000 xhnv_quynhlam 22099 at //emigsm.com //emigsm.com/xuan-tinh-nguyen-2024-thong-bao-ket-thuc-tuyen-quan#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Hoạt động sinh viên //emigsm.com/bht-doan-khoa-mmttt-thong-bao-ket-qua-contest-nhap-mon-mang <a href="//emigsm.com/bht-doan-khoa-mmttt-thong-bao-ket-qua-contest-nhap-mon-mang"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="[BHT Đoàn khoa MMT&amp;TT] Thông báo kết qu?Contest Nhập môn mạng " title="[BHT Đoàn khoa MMT&amp;TT] Thông báo kết qu?Contest Nhập môn mạng " /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Vậy là Contest Nhập môn mạng đã đến hồi kết thúc! BHT Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông rất cảm ơn s?tham gia nhiệt tình và xin ghi nhận s?c?gắng của các bạn!</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Sau đây, chúng mình xin phép công b?và chúc mừng những bạn có thành tích xuất sắc nhất trong đợt thi lần này cùng những giải thưởng hấp dẫn:</span></span></span></span></p> <ul> <li aria-level="1" class="rtejustify" style="list-style-type:disc"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Top 1: Huỳnh Minh Hiển - 34/40.</span></span></span></span></li> <li aria-level="1" class="rtejustify" style="list-style-type:disc"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Top 2: Nguyễn Huỳnh Duy - 33/40.</span></span></span></span></li> <li aria-level="1" class="rtejustify" style="list-style-type:disc"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Top 3: Nguyễn Đức Tấn - 32/40.</span></span></span></span></li> </ul> <p class="rtejustify" style="margin-top:8px"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">V?việc nhận giải, các bạn hãy nhắn tin qua Fanpage Mạng máy tính và Truyền thông đ?liên h?với chúng mình nhé!</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Lưu ý: Thời gian liên h?nhận giải là 1 tháng k?t?khi bài viết này được đăng lên, trường hợp liên h?sau 1 tháng phần thưởng s?b?thu hồi.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Nếu các bạn có bất k?thắc mắc hoặc góp ý nào, đừng ngần ngại hãy liên h?trực tiếp qua Fanpage nhà “Mạng?đ?được giải đáp nha!</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Cuối cùng, xin chúc các bạn có k?thi cuối k?thật thành công!</span></span></span></span></p> <p class="rtecenter" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:723px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết xem thêm tại: Fanpage </span></span><a href="//www.facebook.com/uit.nc/posts/pfbid02pZAaxjtca5hMpggqwrUdsnVKWfS33wXaUj8HV5YAgVeSeAjFduwzbGegcsBfWKeSl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">Mạng máy tính và Truyền thông</span></span></span></a></span></span></p> <p class="rteright" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"> </p> <p> </p> </div></div></div> Sat, 06 Jan 2024 15:56:17 +0000 xhnv_quynhlam 22079 at //emigsm.com //emigsm.com/bht-doan-khoa-mmttt-thong-bao-ket-qua-contest-nhap-mon-mang#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Hoạt động sinh viên //emigsm.com/xuan-tinh-nguyen-2024-recap-ngay-phong-van-dau-tien <a href="//emigsm.com/xuan-tinh-nguyen-2024-recap-ngay-phong-van-dau-tien"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Xuân Tình Nguyện 2024 - Recap ngày phỏng vấn đầu tiên" title="Xuân Tình Nguyện 2024 - Recap ngày phỏng vấn đầu tiên" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">"Tết đến, Xuân sang, Xuân tình nguyện v?quot;</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Ngày hôm nay đã là ngày chính thức phỏng vấn các bạn tình nguyện viên của chúng ta rồi. Cùng nhìn lại s?sôi nổi và hào hứng của các bạn trong ngày đầu phỏng vấn nhé!</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">S?nhiệt huyết, t?tin, năng động của các bạn đã và đang làm nóng không khí của căn phòng phỏng vấn. Chắc chắn các bạn s?là những nhân t?mới m? mang lại s?thành công của chiến dịch Xuân tình nguyện năm nay.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Và hãy nh?rằng ngày mai chúng ta lại đến với buổi phỏng vấn tiếp theo đấy nhé! Hãy chuẩn b?thật kĩ và mang theo một tâm lí vững vàng trước khi đến với vòng phỏng vấn này nha các bạn ơi. Cùng đến với B3.18, vượt qua vòng phỏng vấn đ?cùng tạo nên một mùa xuân tươi đẹp và đầy ý nghĩa thôi nào.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian phỏng vấn: </span></span><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">7h30 ?16h30 ngày 06/01/2024</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm:</span></span><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> phòng B3.18, tòa B, trường Đại học Công ngh?Thông tin, ĐHQG-HCM (Khu ph?6, phường Linh Trung, Thành ph?Th?Đức)</span></span></span></span></p> <p class="rtecenter" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:401px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:401px"></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:401px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Các mốc thời gian chiến dịch</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- M?đơn đăng ký: 29/12 - 04/01</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Thời gian phỏng vấn: 05/01 - 06/01</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Thời gian diễn ra chiến dịch: 08/01/2024 - 27/01/2024</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết xem thêm tại: Fanpage </span></span><a href="//www.facebook.com/tuoitre.uit/posts/pfbid02tTtLEF5e2PfFjbegQWaHras8r7Nz9n8BNeCL5dEkXLqKwb7hZT7XcpYHmawBYKFVl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">Tuổi tr?ti x?u online </span></span></span></a></span></span></p> <p class="rteright"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Fri, 05 Jan 2024 17:24:04 +0000 xhnv_quynhlam 22039 at //emigsm.com //emigsm.com/xuan-tinh-nguyen-2024-recap-ngay-phong-van-dau-tien#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Hoạt động sinh viên //emigsm.com/xuan-tinh-nguyen-2024-7-doi-hinh-1-sac-ao <a href="//emigsm.com/xuan-tinh-nguyen-2024-7-doi-hinh-1-sac-ao"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Xuân Tình Nguyện 2024: 7 đội hình - 1 sắc áo" title="Xuân Tình Nguyện 2024: 7 đội hình - 1 sắc áo" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Năm hết tết đến, Xuân Tình Nguyện tr?lại, các ti x?u online -ers đã sẵn sàng “lên đồ?cùng với các Đội hình chưa?</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Đ?khoác lên mình màu áo vàng rực r?của chiến dịch, với 7 s?lựa chọn cho 7 đội hình, c?nhà mình hứa hẹn s?có một cơn đau đầu d?chịu khi cân nhắc tìm cho mình bến đ?phù hợp đó!</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Hãy cùng chúng mình đọc qua những dòng mô t?đầy dí dỏm v?7 đội nhé!</span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:601px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">“Tin hay, hình đẹp, xuân xinh</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Tất c?nh?có Truyền thông nhà mình!?lt;/span></span></span></span><br />  </p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:601px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">“Handmade 10 điểm “Th?công?lt;/span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Chỉn chu t?m? hàng “ngon?làm quà?</span></span></span></span><br />  </p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:601px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">“Năm nay có gì mới?</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Máy tính cũ - Tri thức mới!?lt;/span></span></span></span><br />  </p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:601px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">“Khéo tay, tháo vát, lực điền</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Đa nhiệm đ?th?- S?kiện chúng ta?</span></span></span></span><br />  </p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:601px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">“Xuân sang h?tới đông v?lt;/span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Vì đàn em tới, bộn b?yêu thương?</span></span></span></span><br />  </p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:601px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> “Bao nhiêu v?đắng trên đời</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Ta gạt đi hết th?mùi V?Xuân!?lt;/span></span></span></span><br />  </p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:601px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">“Đồ chơi nhà nào xịn ghê?</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Xuân công ngh?đó, th?đi ghiền liền?</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Các mốc thời gian chiến dịch</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- M?đơn đăng ký: 29/12 - 04/01</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Thời gian phỏng vấn: 05/01 - 06/01</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Thời gian diễn ra chiến dịch: 08/01/2024 - 27/01/2024</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết xem thêm tại: </span></span><a href="//www.facebook.com/tuoitre.uit/posts/pfbid02rFfzpK2E7y69NSWQi7zpbL3EsqUgyhgmoPzwoQTZ94Txiuc5GpYkNbaHwR7fjNVul"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">Tuổi tr?ti x?u online </span></span></span></a></span></span></p> <p class="rteright"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Fri, 05 Jan 2024 17:21:25 +0000 xhnv_quynhlam 22034 at //emigsm.com //emigsm.com/xuan-tinh-nguyen-2024-7-doi-hinh-1-sac-ao#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Hoạt động sinh viên //emigsm.com/gioi-thieu-tu-sach-hoc-tap-suot-doi-dai-hoc-dung-hoc-dai <a href="//emigsm.com/gioi-thieu-tu-sach-hoc-tap-suot-doi-dai-hoc-dung-hoc-dai"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/415915748_873784794747804_3511522187772069585_n.jpg?itok=pSj5rsv-" alt="Giới thiệu t?sách học tập suốt đời: Đại học đừng học đại" title="Giới thiệu t?sách học tập suốt đời: Đại học đừng học đại" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Tác gi? Cal Newport, NXB: Công thương, 2023.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"> Tóm tắt:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">"Đại học. Chắc chắn bạn đã từng nghe đến và lên k?hoạch cho nó trong nhiều năm, và bây gi?bạn chuẩn b?bước vào một hành trình dài, một hành trình mà bạn s?nh?mãi trong suốt cuộc đời. Trong cuốn sách này, bạn s?tìm thấy 75 nguyên tắc được đúc kết t?kinh nghiệm của những sinh viên kiệt xuất nhất ?nhiều khía cạnh. Nếu làm theo những lời khuyên này, bạn s?tận dụng được những điều đại học có th?mang lại cho bạn, và đảm bảo cho mình một điểm khởi đầu vững chắc cho cuộc sống s?đến sau đó. Đại học đừng học đại s?giúp bạn tìm ra được s?cân bằng hoàn hảo cần thiết đ?khởi động một cuộc sống sinh viên tràn đầy s?hứng khởi, những thành tựu ấn tượng và những mối quan h?tuyệt vời. “Tất c?sinh viên, và tất c?cha m?của sinh viên, cần phải mua cuốn sách này.?lt;/span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thông tin v?T?sách học tập suốt đời:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">- Thông tin v?t?sách trên website thư viện:</span><a href="//l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthuvien.uit.emigsm.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR052fefsp-Ul4GfLggNhfcmS0UVEBz-nAHWZPCwU_hKru6dj_2CepuzHNU&amp;h=AT2edw9Tv2QHWYw9-KjzzvDXNtvrfIXatfPqFNBoH6hMe2MMsFg0632ESmkzgN-NY7PMaIfFoiJeiFIgNhncrAwAQBkp1X-zpMHpi0Lo_a9C54OBsPcW_MEODd-6MiOMq5NYTIwiQUUU5NrElI95&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT0FOIWp6oi275CDBEHWMos55ItDoZzGtYnTzgWYhGd_Pgd_bunDO9vh1lkZcsVNDzKskVnj_ewdrYYJzTcaqp3N4HEk3aWc--Fd0a1FKv0z7ZcMTJBALV-b6TOAXowVrgXKVHBgGT19hA2Ybr5wffsB0KLqC_p0bsDarXFdl4pZTvV0xv4WxSDLZSxdSsXlsQ2lAnCs9Nzj"><span style="color:#000000;"> //thuvien.uit.emigsm.com/</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">- Danh mục sách tặng cho t?sách:</span><a href="//l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthuvien.uit.emigsm.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1PKQpONuYuGsQt3aa5VIF0Ds2_cgWEm00-ifxlSIzE4aK_77z78NFTMCc&amp;h=AT2edw9Tv2QHWYw9-KjzzvDXNtvrfIXatfPqFNBoH6hMe2MMsFg0632ESmkzgN-NY7PMaIfFoiJeiFIgNhncrAwAQBkp1X-zpMHpi0Lo_a9C54OBsPcW_MEODd-6MiOMq5NYTIwiQUUU5NrElI95&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT0FOIWp6oi275CDBEHWMos55ItDoZzGtYnTzgWYhGd_Pgd_bunDO9vh1lkZcsVNDzKskVnj_ewdrYYJzTcaqp3N4HEk3aWc--Fd0a1FKv0z7ZcMTJBALV-b6TOAXowVrgXKVHBgGT19hA2Ybr5wffsB0KLqC_p0bsDarXFdl4pZTvV0xv4WxSDLZSxdSsXlsQ2lAnCs9Nzj"><span style="color:#000000;"> //thuvien.uit.emigsm.com/</span></a><span style="color:#000000;"> B?SƯU TẬP/Danh mục sách tặng</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">- Cổng tra cứu tài liệu:</span><a href="//link.uit.emigsm.com/congtracuutailieu?fbclid=IwAR3xJcAV4YA2nDWs_6YMZdb2W2GVjRpIPq6OlfC2ESnxz12XLFn9T7RuPGQ"><span style="color:#000000;"> //link.uit.emigsm.com/congtracuutailieu</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">- Tài liệu được lưu tr? trưng bày trên các k?tại kho sách m?của Thư viện</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">- Biểu ghi tài liệu này:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Quý bạn đọc có nhã ý tặng sách cho "T?sách HỌC TẬP SUỐT ĐỜI", vui lòng điền thông tin theo link:</span><a href="//link.uit.emigsm.com/Thongtinlienhetangsach?fbclid=IwAR2Dv44uQCDhN1w2hVYtef-JLzmJ4JLJZ0lMxBB3Fj_kiX6MmUKXszcc8ew"><span style="color:#000000;"> //link.uit.emigsm.com/Thongtinlienhetangsach</span></a><span style="color:#000000;"> và Thư viện s?liên h?ngay đ?tiếp nhận.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//www.facebook.com/Libti x?u online .Fanpage/posts/pfbid0DkrXPDtnxmvRdm5a4W5h3DeNk5ZwRBpwjKacajN6FmQt9u6RFEgjTCasWRvfXXjml"><span style="color:#000000;">//www.facebook.com/Libti x?u online .Fanpage/posts/pfbid0DkrXPDtnxmvRdm5a4W5h3DeNk5ZwRBpwjKacajN6FmQt9u6RFEgjTCasWRvfXXjml</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> </div></div></div> Fri, 05 Jan 2024 08:28:04 +0000 xhnv_hangdt 21939 at //emigsm.com //emigsm.com/gioi-thieu-tu-sach-hoc-tap-suot-doi-dai-hoc-dung-hoc-dai#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Hoạt động sinh viên //emigsm.com/gioi-thieu-ban-chu-nhiem-nhiem-ky-v-cau-lac-bo-tieng-nhat-uit <a href="//emigsm.com/gioi-thieu-ban-chu-nhiem-nhiem-ky-v-cau-lac-bo-tieng-nhat-uit"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/416977680_834389918492133_4227767689260428299_n.jpg?itok=FvQbFDud" alt=" Giới thiệu ban ch?nhiệm nhiệm k?V câu lạc b?Tiếng Nhật ti x?u online " title=" Giới thiệu ban ch?nhiệm nhiệm k?V câu lạc b?Tiếng Nhật ti x?u online " /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Một nhiệm k?nữa đã chính thức khép lại. Trong một năm vừa qua, ban ch?nhiệm K4 và các thành viên đã c?gắng không ngừng ngh?đ?dẫn dắt Wakame đến ngày hôm nay. Và đ?tiếp tục những chặng đường sắp tới đầy hứa hẹn nhưng cũng không kém phần thách thức, k?t?hôm nay, th?h?K5 chúng em xin phép được trình làng </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Qua quá trình chọn lọc k?lưỡng của các thành viên cùng các th?h?ban ch?nhiệm đi trước trong đại hội vừa qua, Wakame trân trọng ra mắt [ban ch?nhiệm K5] với những nhân t?hoàn toàn mới đ?tiếp tục dẫn dắt clb trong nhiệm k?này. Với tinh thần cống hiến và s?nhiệt huyết của mình, chúng em, những mầm non của Wakame s?tiếp nối các thành công của th?h?tiền nhiệm, đồng thời đem đến những sắc màu mới m?mà Wakame chưa từng có trước đây.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Chúng em cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh ch?ban ch?nhiệm K4 vì s?cống hiến không ngừng đ?tạo nên một nhiệm k?thành công rực r? Đ?có được như ngày hôm nay, chúng em vô cùng biết ơn anh ch?- những người dẫn dắt, đồng hành và truyền cảm hứng tới th?h?sau.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Lời cuối cùng, chúc ban ch?nhiệm K5 s?có một nhiệm k?thành công và đ?lại thật nhiều dấu ấn cho WAKAME ti x?u online  </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//www.facebook.com/hcmuit.wakame/posts/pfbid02CrDMy5aADYRu7NF1XyJngcWwrWYad2s9qAyeMd4dR93Jayu7WNw6bP7wA3JiT946l"><span style="color:#000000;">//www.facebook.com/hcmuit.wakame/posts/pfbid02CrDMy5aADYRu7NF1XyJngcWwrWYad2s9qAyeMd4dR93Jayu7WNw6bP7wA3JiT946l</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> <p> </p> </div></div></div> Fri, 05 Jan 2024 08:26:04 +0000 xhnv_hangdt 21934 at //emigsm.com //emigsm.com/gioi-thieu-ban-chu-nhiem-nhiem-ky-v-cau-lac-bo-tieng-nhat-uit#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Hoạt động sinh viên //emigsm.com/clb-taekwondo-uit-chao-nam-moi-2024 <a href="//emigsm.com/clb-taekwondo-uit-chao-nam-moi-2024"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="CLB Taekwondo ti x?u online chào năm mới 2024" title="CLB Taekwondo ti x?u online chào năm mới 2024" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:296px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Vậy là một năm nữa lại đi qua, một năm mới lại đến. Nhân dịp năm mới, Câu lạc b?Taekwondo ti x?u online (TKU) kính chúc mọi người một năm 2024 nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên cạnh những người thân thương.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">C?vào mùa này hàng năm, hẳn các bạn sinh viên ti x?u online của chúng mình đã bắt đầu nôn nao v?ngày Tết sắp đến rồi nh? Mùa xuân, không ch?là mùa của những n?cười, mùa của s?hạnh phúc mà còn là dịp đ?chúng ta quây quần bên gia đình thưởng thức những chiếc bánh chưng, bánh tét thật ngon.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Nắm bắt được tâm lý đó, Ban Huấn luyện TKU không ngừng n?lực biên soạn những bài tập đơn giản nhưng không kém phần thú v? Hi vọng khoảng thời gian huấn luyện này s?mang lại cho các bạn thành viên một sức ăn thật "siêu" đ?cầu chúc cho c?năm đ?đầy, no ấm.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Năm mới Tết đến, chúng t?đã bắt đầu mùa huấn luyện rồi đấy. Mọi người đừng quên rèn luyện th?dục th?thao mỗi ngày đ?luôn vững bước trên hành trình sắp tới nhé.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Xem thêm video tại: Fanpage Taekwondo ti x?u online </span></span></span></span></p> <ul> <li aria-level="1" class="rtejustify" style="list-style-type:disc"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Recap đầu năm 2024:</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><a href="//www.facebook.com/uittaekwondo/posts/pfbid0PMVr6z8y2HwK4jLLRPYtXNNvM43HTSteL4JozAdGXLPRb3vj82c1juKXTaGXWo7Rl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//www.facebook.com/uittaekwondo/posts/pfbid0PMVr6z8y2HwK4jLLRPYtXNNvM43HTSteL4JozAdGXLPRb3vj82c1juKXTaGXWo7Rl</span></span></span><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="white-space:pre"> </span></span></span></a></span></span></li> <li aria-level="1" class="rtejustify" style="list-style-type:disc"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Nhật ký training ngày 04.01.2024:</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><a href="//www.facebook.com/uittaekwondo/posts/pfbid04YAKjj57puLdVuc3HFyN79drQpu61W58cLUnS3RqdEcDmSH8J8XTUT6VUkZzh959l"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//www.facebook.com/uittaekwondo/posts/pfbid04YAKjj57puLdVuc3HFyN79drQpu61W58cLUnS3RqdEcDmSH8J8XTUT6VUkZzh959l</span></span></span><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="white-space:pre"> </span></span></span></a></span></span></li> </ul> <p class="rteright"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"> </p> <p class="rtejustify"> </p> </div></div></div> Thu, 04 Jan 2024 15:11:21 +0000 xhnv_quynhlam 21924 at //emigsm.com //emigsm.com/clb-taekwondo-uit-chao-nam-moi-2024#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Hoạt động sinh viên //emigsm.com/gioi-thieu-tan-chu-nhiem-cau-lac-bo-khoa-hoc-du-lieu-nhiem-ky-2024-2025 <a href="//emigsm.com/gioi-thieu-tan-chu-nhiem-cau-lac-bo-khoa-hoc-du-lieu-nhiem-ky-2024-2025"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/415506469_264822576617109_2501828832268614526_n.jpg?itok=qsS2GVcf" alt="Giới thiệu Tân ch?nhiệm câu lạc b?Khoa học d?liệu nhiệm k?2024 - 2025 " title="Giới thiệu Tân ch?nhiệm câu lạc b?Khoa học d?liệu nhiệm k?2024 - 2025 " /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Trải qua một năm hoạt động với những thành tựu rực r? Câu lạc b?Khoa học D?liệu đã ghi dấu ấn với những chuỗi seminar đầy ý nghĩa như MAD (MASTERING THE ART OF DATA SCIENCE), GSD (GETTING STARTED WITH DATA SCIENCE); cùng với cuộc thi ISE SPARK OF IDEAS FALL 2023 - thu hút s?tham gia đông đảo t?các bạn sinh viên. Đi kèm với những thành công ấy, các thành viên của câu lạc b?đã từng bước đánh dấu s?xuất sắc thông qua việc giành giải thưởng cao tại các cuộc thi, cũng như việc bài báo của h?được chấp nhận tại các hội ngh?uy tín.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bước sang thời k?mới của CLB Khoa học D?liệu với th?h?tiếp theo, niềm vui và hứng khởi lan tỏa khi chúng tôi chia s?tin vui v?người s?đảm nhận v?trí Ch?nhiệm trong nhiệm k?2024 - 2025. Xin được giới thiệu Anh Nguyễn Hiếu Nghĩa - một người lãnh đạo sáng tạo, đầy tinh thần và nhiệt huyết, s?dẫn dắt câu lạc b?qua những hoạt động sắp tới, hứa hẹn mang đến s?đổi mới và giá tr?bền vững cho cộng đồng câu lạc b?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Với tinh thần tích cực và nhiệt huyết, ch?nhiệm mới hứa hẹn s?tạo ra một nhiệm k?thành công, đồng thời mang đến những phong cách đổi mới, tạo ra nhiều giá tr?cho Câu lạc b?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Chúc bạn Nguyễn Hiếu Nghĩa s?hoàn thành xuất sắc nhiệm v? luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, đ?cùng đóng góp vào s?phát triển không ngừng của CLB Khoa học D?liệu.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"></span></span></span><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//www.facebook.com/dsclub.uit/posts/pfbid02ZRSf4CAdkBiSQ7cDem5KUs4q4CrSDX8Lrf7Yptez2REocz9J7amqt9PYsqL4qmQbl"><span style="color:#000000;">//www.facebook.com/dsclub.uit/posts/pfbid02ZRSf4CAdkBiSQ7cDem5KUs4q4CrSDX8Lrf7Yptez2REocz9J7amqt9PYsqL4qmQbl</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> <p> </p> </div></div></div> Thu, 04 Jan 2024 05:16:00 +0000 xhnv_hangdt 21884 at //emigsm.com //emigsm.com/gioi-thieu-tan-chu-nhiem-cau-lac-bo-khoa-hoc-du-lieu-nhiem-ky-2024-2025#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Hoạt động sinh viên //emigsm.com/uni-tour-2024-hanh-trinh-kham-pha-uit-ngoi-truong-dai-hoc-dang-mo-uoc <a href="//emigsm.com/uni-tour-2024-hanh-trinh-kham-pha-uit-ngoi-truong-dai-hoc-dang-mo-uoc"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/posterunitour-01.jpg?itok=S5SpFDU5" alt="“UNI TOUR 2024? Hành trình khám phá ti x?u online - Ngôi trường Đại học đáng mơ ước" title="“UNI TOUR 2024? Hành trình khám phá ti x?u online - Ngôi trường Đại học đáng mơ ước" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">“Uni Tour 2024?do Trường Đại học Công ngh?Thông tin, ĐHQG-HCM t?chức đã chính thức ra mắt với nhiều hoạt động hấp dẫn, thú v?dành cho các bạn học sinh THPT. Đây là cơ hội đ?các bạn trải nghiệm, tham quan và khám phá trực tiếp môi trường học tập cũng hiểu rõ hơn v?các ngành ngh?trong lĩnh vực công ngh?thông tin.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"></span></span></span><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đến với “Uni Tour 2024? các bạn học sinh s?được tham quan cơ s?vật chất t?giảng đường học tập rộng rãi, phòng thí nghiệm hiện đại đến khuôn viên xanh với hàng loạt góc sống ảo triệu view.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bên cạnh đó, “Uni Tour 2024?cũng là cơ hội đ?các bạn học sinh giao lưu và lắng nghe các chuyên gia trao đổi v?ngành ngh? giải đáp thắc mắc, câu hỏi liên quan đến lĩnh vực công ngh?thông tin và truyền thông. Học sinh có th?tiếp cận rõ hơn với nguồn thông tin chuẩn xác, cách thức xét tuyển, tiêu chí tuyển sinh cùng những đặc quyền khi tr?thành sinh viên ti x?u online .</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"></span></span></span><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">“Trăm nghe không bằng mắt thấy? gi?đây, các bạn học sinh có th?t?mình trải nghiệm, đi qua những con đường, tòa nhà, giảng đường hay các góc sống ảo tại ti x?u online .</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đ?đăng ký tham gia chương trình, các trường THPT vui liên h?với s?điện thoại 090.883.1246 (gặp thầy Khanh) đ?nhận được s?h?tr?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//tuyensinh.uit.emigsm.com/uni-tour-2024-hanh-trinh-kham-pha-uit-ngoi-truong-dai-hoc-dang-mo-uoc"><span style="color:#000000;">//tuyensinh.uit.emigsm.com/uni-tour-2024-hanh-trinh-kham-pha-uit-ngoi-truong-dai-hoc-dang-mo-uoc</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 10:20:01 +0000 xhnv_hangdt 21864 at //emigsm.com //emigsm.com/uni-tour-2024-hanh-trinh-kham-pha-uit-ngoi-truong-dai-hoc-dang-mo-uoc#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Hoạt động sinh viên //emigsm.com/bht-doan-khoa-mang-may-tinh-va-truyen-thong-thong-bao-chuc-contest-nhap-mon-mang <a href="//emigsm.com/bht-doan-khoa-mang-may-tinh-va-truyen-thong-thong-bao-chuc-contest-nhap-mon-mang"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="[BHT Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông] Thông báo t?chức contest nhập môn mạng " title="[BHT Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông] Thông báo t?chức contest nhập môn mạng " /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Nếu bạn muốn th?thách bản thân trong Nhập môn mạng, hãy dành chút thời gian của mình tham gia ngay Contest của BHT Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông chúng mình nha.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Thời gian diễn ra</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Meeting ph?biến quy ch? 18h30 ngày 03/01/2024</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Thời gian bắt đầu Contest: 19h00 ngày 03/01/2024</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Địa điểm: Ms Teams - r13u4cl</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Đi cùng với các câu hỏi mới l? các bạn sinh viên tham gia còn có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn đến t?BHT Đoàn khoa trong chuyến hành trình mới này. Th?thì còn chần ch?gì nữa, hãy “ghi lại?các mốc thời gian và tham gia ngay nào!</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết giải thưởng:</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Top 1: 400,000 VND</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Top 2: 300,000 VND</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Top 3: 200,000 VND</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Chúc các bạn có k?thi cuối k?thành công và chinh phục được vũ tr?của kiến thức!</span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:723px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết xem thêm tại: Fanpage </span></span><a href="//www.facebook.com/uit.nc/posts/pfbid02s27usre6c61wpkAAEaeEjCghzQjsQmNCCZYYPdiNZ1cB3MJpdjGW2jkMfgR9k9GLl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">Mạng máy tính và Truyền thông </span></span></span></a></span></span></p> <p class="rteright"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 03:26:49 +0000 xhnv_quynhlam 21839 at //emigsm.com //emigsm.com/bht-doan-khoa-mang-may-tinh-va-truyen-thong-thong-bao-chuc-contest-nhap-mon-mang#comments