Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Học tập - Nghiên cứu //emigsm.com/hoc-tap-nghien-cuu vi Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Học tập - Nghiên cứu //emigsm.com/khoa-cong-nghe-phan-mem-thong-bao-danh-sach-phan-bien-khoa-luan-tot-nghiep-dot-1-nam-hoc-2023-2024 <a href="//emigsm.com/khoa-cong-nghe-phan-mem-thong-bao-danh-sach-phan-bien-khoa-luan-tot-nghiep-dot-1-nam-hoc-2023-2024"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Khoa Công ngh?Phần mềm thông báo danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023 - 2024" title="Khoa Công ngh?Phần mềm thông báo danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023 - 2024" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Khoa Công ngh?Phần mềm thông báo danh sách phản biện đ?tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023 - 2024 như sau:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><a href="//docs.google.com/spreadsheets/d/1BzznygYs4KduiTZxx9owoUKQEcEXmaYf/edit?usp=sharing&amp;ouid=108773086074362184492&amp;rtpof=true&amp;sd=true"><span style="color:#000000;">DS phản biện đ?tài KLTN đợt 1 năm học 2023 - 2024</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đ?ngh?sinh viên liên h?giảng viên phản biện t?nay đến 06/01/2024 đ?kịp hoàn thiện Khóa luận tốt nghiệp trước khi bảo v?lt;/span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Lịch bảo v?KLTN đợt 1 năm học 2023 - 2024: 19/01/2024</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//se.uit.emigsm.com/tin-tuc/10-thong-bao-hoc-vu/1602-danh-s%C3%A1ch-ph%E1%BA%A3n-bi%E1%BB%87n-kh%C3%B3a-lu%E1%BA%ADn-t%E1%BB%91t-nghi%E1%BB%87p-%C4%91%E1%BB%A3t-1-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2023-2024.html"><span style="color:#000000;">//se.uit.emigsm.com/tin-tuc/10-thong-bao-hoc-vu/1602-danh-sách-phản-biện-khóa-luận-tốt-nghiệp-đợt-1-năm-học-2023-2024.html</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> <p class="rtejustify"> </p> <h1 class="rtejustify"> </h1> </div></div></div> Thu, 04 Jan 2024 05:17:27 +0000 xhnv_hangdt 21889 at //emigsm.com //emigsm.com/khoa-cong-nghe-phan-mem-thong-bao-danh-sach-phan-bien-khoa-luan-tot-nghiep-dot-1-nam-hoc-2023-2024#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Học tập - Nghiên cứu //emigsm.com/bht-he-thong-thong-tin-thong-bao-lich-thi-thu-cuoi-ky-1-cho-k18 <a href="//emigsm.com/bht-he-thong-thong-tin-thong-bao-lich-thi-thu-cuoi-ky-1-cho-k18"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/thi_thu_6.jpg?itok=ubh5CTra" alt="[BHT H?thống Thông tin] Thông báo lịch thi th?cuối k?1 cho K18" title="[BHT H?thống Thông tin] Thông báo lịch thi th?cuối k?1 cho K18" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Ch?còn vài ngày nữa là năm 2023 s?kết thúc và đây cũng chính là giai đoạn ôn thi cuối k?rất căng thẳng của sinh viên ti x?u online . Có l?các bạn đang đối diện với áp lực của việc ôn tập nhiều môn và làm nhiều đ?thi đúng không? </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Th?nhưng tham gia Thi Th?Cuối K?của BHT HTTT s?giúp các bạn có có th?xua tan nỗi lo s?này đấy! Bởi đ?thi th?s?được thiết k?cẩn thận, bám sát nội dung ôn tập, giúp các bạn có th?t?đánh giá lại kiến thức của mình. Việc tham gia thi th?cũng cải thiện k?năng quản lý và phân chia thời gian làm bài hiệu qu? </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Đặc biệt, trong đợt thi th?lần này, chúng mình s?TRỰC TIẾP GIẢI ĐỀ sau khi kết thúc thời gian làm bài. </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Đăng ký thi th?ngay: <a href="//khaosat.me/i/dang-ky-thi-thu-ck1-k18-2324">//khaosat.me/i/dang-ky-thi-thu-ck1-k18-2324</a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Phòng thi: B1.14, Toà nhà B, Trường Đại học Công ngh?Thông tin </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">+ Giải tích: 8h15 ngày 05/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">+ Đại s?tuyến tính: 13h00 - 16h15 ngày 05/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">+ Nhập môn lập trình: 8h15 - 11h30 ngày 06/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Các bạn nh?điền form cũng như lưu lại lịch thi trên đ?tham gia thi đúng gi?nhé. R?rê bạn bè của mình cùng tham gia thi đ?gặt hái được điểm thật cao nè! Chúc các bạn ôn luyện thật tốt! </span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"></span></span></p> <p><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết: </span></span><a href="//www.facebook.com/BHTHTTT/posts/pfbid02QTpXNCDf3WS9WnzfUf5TRXfRCEE9JRAMLEpnZQAyZ6PUErvMDZjKuWCn4Ymt1HDBl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="-webkit-text-decoration-skip:none"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//www.facebook.com/BHTHTTT/posts/pfbid02QTpXNCDf3WS9WnzfUf5TRXfRCEE9JRAMLEpnZQAyZ6PUErvMDZjKuWCn4Ymt1HDBl</span></span></span></span></a></p> <p class="rteright"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 02:19:20 +0000 xhnv_ybn 21819 at //emigsm.com //emigsm.com/bht-he-thong-thong-tin-thong-bao-lich-thi-thu-cuoi-ky-1-cho-k18#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Học tập - Nghiên cứu //emigsm.com/bht-he-thong-thong-tin-thong-bao-lich-training-cuoi-ky-k17-k18 <a href="//emigsm.com/bht-he-thong-thong-tin-thong-bao-lich-training-cuoi-ky-k17-k18"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/he_thong_k18.jpg?itok=VUI0VnWv" alt="[BHT H?thống Thông tin] Thông báo lịch training cuối k?- K17 &amp; K18" title="[BHT H?thống Thông tin] Thông báo lịch training cuối k?- K17 &amp; K18" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Chuỗi training cuối k?cho K17 &amp; K18 CỦA BHT HTTT s?cuốn đi nỗi s?hãi của bạn bây gi? Đối với những “newbies?nào chưa biết thì đây là hoạt động được BHT HTTT đầu tư nhiều thời gian và công sức nhằm giúp cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn đang cảm thấy "mông lung như một trò đùa", có th?“nâng band?trong K?thi Cuối k?I sắp tới. </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bật mí nho nh?v?chuỗi Training lần này là BHT HTTT s?t?chức thêm 3 buổi training ONLINE cho K17 &amp; K18 đ?chúng mình có nhiều thời gian tổng ôn và luyện tập hơn đó! </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Lịch trình cho chuỗi training cuối k?- K17 &amp; K18 như sau:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">+ K17:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Online - Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Mã code: du2lo59</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h - 21h</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">02 - 03/01/2024: H?điều hành.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">04 - 05/01/2024: Cơ s?d?liệu</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">06 - 07/01/2024: Nhập môn mạng.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">+ K18:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Phòng B1.14, Toà nhà B, Trường Đại học Công ngh?Thông tin.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">14h - 16h th?Ba 02/01/2024: Giải tích.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">14h - 16h, th?Tư 03/01/2024: Đại s?tuyến tính.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">9h - 11h, th?Năm 04/01/2024: Nhập môn lập trình.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Online - Microsoft Teams:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Mã code: du2lo59</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h - 21h</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">02/01/2024: Giải tích.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">03/01/2024: Đại s?tuyến tính.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">04/01/2024: Nhập môn lập trình.</span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"></span></span></p> <p><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết: </span></span><a href="//www.facebook.com/BHTHTTT/posts/pfbid0BhA8evWJGoeTAQqY1wiTuxonEzUftJQJ16sKY8aat7VTEq2stAKX1ic9H3LMRzLAl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="-webkit-text-decoration-skip:none"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//www.facebook.com/BHTHTTT/posts/pfbid0BhA8evWJGoeTAQqY1wiTuxonEzUftJQJ16sKY8aat7VTEq2stAKX1ic9H3LMRzLAl</span></span></span></span></a></p> <p class="rteright"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 02:18:19 +0000 xhnv_ybn 21814 at //emigsm.com //emigsm.com/bht-he-thong-thong-tin-thong-bao-lich-training-cuoi-ky-k17-k18#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Học tập - Nghiên cứu //emigsm.com/bht-cong-nghe-phan-mem-thong-bao-lich-training-cuoi-ky-k17 <a href="//emigsm.com/bht-cong-nghe-phan-mem-thong-bao-lich-training-cuoi-ky-k17"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/k17.jpg?itok=xY9BD7wk" alt="[BHT Công ngh?Phần mềm] Thông báo lịch training cuối k?K17" title="[BHT Công ngh?Phần mềm] Thông báo lịch training cuối k?K17" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Sắp tới, chuỗi training của Ban học tập Công ngh?Phần mềm không ch?là nền tảng kiến thức, mà còn là “c?máy?biến hóa kiến thức thành sức mạnh đích thực! </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Chúng mình gửi đến các bạn thông tin lịch training.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Cơ s?d?liệu:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 02/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Code: w2dsy1q</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Lê Duy Nguyên KTPM2022.2</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Hoàng Gia Phong KTPM2022.2</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Trương Tuấn Huy KTPM2022.1</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">H?điều hành:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 03/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Code: w2dsy1q </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Nguyễn Hoài Như KTPM2022.2 </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Lê Dương Minh Thiên KHMT2022.4</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Nhập môn mạng máy tính:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Buổi 1: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 04/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Code: w2dsy1q</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Nguyễn Lâm Thanh Triết KTPM2022.3</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Nguyễn Việt Khoa KTPM2022.2</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Buổi 2:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 05/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Code: w2dsy1q </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Phạm Trung Nguyên CNTT2022.2</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Trương Đoàn Vũ MMTT2022.3</span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"></span></span></p> <p><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết: </span></span><a href="//www.facebook.com/bhtcnpm/posts/pfbid02z7QS5sLF1QSMTpVh618wgHEUWU3impytDYd99QkBARmBMfa93UqnJgCxTSZ2S4kLl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="-webkit-text-decoration-skip:none"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//www.facebook.com/bhtcnpm/posts/pfbid02z7QS5sLF1QSMTpVh618wgHEUWU3impytDYd99QkBARmBMfa93UqnJgCxTSZ2S4kLl</span></span></span></span></a></p> <p class="rteright"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 02:16:54 +0000 xhnv_ybn 21809 at //emigsm.com //emigsm.com/bht-cong-nghe-phan-mem-thong-bao-lich-training-cuoi-ky-k17#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Học tập - Nghiên cứu //emigsm.com/bht-cong-nghe-phan-mem-thong-bao-lich-training-cuoi-ky-i-k18 <a href="//emigsm.com/bht-cong-nghe-phan-mem-thong-bao-lich-training-cuoi-ky-i-k18"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/cnpm_17.jpg?itok=myMl6iDG" alt="[BHT Công ngh?Phần mềm] Thông báo lịch training cuối k?I K18" title="[BHT Công ngh?Phần mềm] Thông báo lịch training cuối k?I K18" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Các bạn sinh viên đã sẵn sàng cho “th?thách cuối cùng?của k?thi cuối kì chưa? Hãy cùng Ban học tập Công ngh?Phần mềm chinh phục trong chuỗi training sắp tới nhé</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Các bạn lưu lại và theo dõi thông tin lịch training :</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">T?chức và cấu trúc máy tính II:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Buổi 1:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 06/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Code: w2dsy1q</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Võ Xuân Ngọc KTPM2023.2</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Đặng Ngọc Trường Giang KTPM2023.1</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Buổi 2:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 07/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Code: w2dsy1q </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Lưu Bình KTPM2023.1</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- T?Th?Tú Uyên KTPM2023.3</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Đại s?tuyến tính</span></span><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Buổi 1:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 08/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Code: w2dsy1q </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Quách Vĩnh Cơ KTPM2023.1</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Đặng Minh Nhật KTPM2023.2</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Buổi 2:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 09/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Code: w2dsy1q</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Nguyễn Đình Huy KTPM2023.1</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- T?Hoàng Hiệp KTPM2023.1</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Nhập môn lập trình:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Buổi 1:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 10/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Code: w2dsy1q</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Võ Chí Cường KTPM2023.1</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Huỳnh Hữu Nghĩa KTPM2023.2</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Buổi 2:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 11/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Code: w2dsy1q </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Tiền Minh Dương KTPM2023.1</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Phạm Trần Khánh Duy KTPM2023.1</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Giải tích:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Buổi 1:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 12/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Code: w2dsy1q</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Ngô Phạm Phương Uyên KHMT2023.4</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Nguyễn Đình Thiên Quang KHTN2023</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Buổi 2:</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian: 19h30 ngày 13/01/2024</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Địa điểm: Microsoft Teams</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Code: w2dsy1q</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trainers: </span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Nguyễn Thành Đạt CNNB2023.1</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Nguyễn Lê Tuấn Anh KTPM2023.1</span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"></span></span></p> <p><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết: </span></span><a href="//www.facebook.com/bhtcnpm/posts/pfbid02aTBP9M643V43vYeF2UhH2Tpoo8GgPbTUjmoYkvGxoXBvze5BB67qAorxg1bR4uvjl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="-webkit-text-decoration-skip:none"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//www.facebook.com/bhtcnpm/posts/pfbid02aTBP9M643V43vYeF2UhH2Tpoo8GgPbTUjmoYkvGxoXBvze5BB67qAorxg1bR4uvjl</span></span></span></span></a></p> <p class="rteright"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 02:15:37 +0000 xhnv_ybn 21804 at //emigsm.com //emigsm.com/bht-cong-nghe-phan-mem-thong-bao-lich-training-cuoi-ky-i-k18#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Học tập - Nghiên cứu //emigsm.com/uit-you-are-best-vinh-danh-sinh-vien-nguyen-thi-hong-da-xuat-sac-dat-chung-chi-tieng-nhat-jlpt-n3 <a href="//emigsm.com/uit-you-are-best-vinh-danh-sinh-vien-nguyen-thi-hong-da-xuat-sac-dat-chung-chi-tieng-nhat-jlpt-n3"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/hong_0.jpg?itok=QkpP3pmN" alt="[ti x?u online - You are the best] Vinh danh sinh viên Nguyễn Th?Hồng đã xuất sắc đạt chứng ch?tiếng Nhật JLPT N3" title="[ti x?u online - You are the best] Vinh danh sinh viên Nguyễn Th?Hồng đã xuất sắc đạt chứng ch?tiếng Nhật JLPT N3" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Chúc mừng sinh viên Nguyễn Th?Hồng, MSSV 20521357, khoa Khoa học &amp; K?thuật Thông tin đã xuất sắc đạt chứng ch?tiếng Nhật JLPT N3</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Chúc bạn s?học tập tốt hơn nữa với những thành tích tuyệt vời nhất nhé! ti x?u online luôn khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ng?hướng tới một th?h?công dân toàn cầu và hình mẫu sinh viên toàn diện.</span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"></span></span></p> <p><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết: </span></span><a href="//www.facebook.com/ti x?u online .Fanpage/posts/pfbid0BQELKWXENgXpKfa8Tt6tHynoLuhLmTWoYr916L7WZGmK5DuSLXHfEfYk8Qs9pqaKl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="-webkit-text-decoration-skip:none"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//www.facebook.com/ti x?u online .Fanpage/posts/pfbid0BQELKWXENgXpKfa8Tt6tHynoLuhLmTWoYr916L7WZGmK5DuSLXHfEfYk8Qs9pqaKl</span></span></span></span></a></p> <p class="rteright"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 02:10:07 +0000 xhnv_ybn 21779 at //emigsm.com //emigsm.com/uit-you-are-best-vinh-danh-sinh-vien-nguyen-thi-hong-da-xuat-sac-dat-chung-chi-tieng-nhat-jlpt-n3#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Học tập - Nghiên cứu //emigsm.com/uit-you-are-best-vinh-danh-sinh-vien-le-nguyen-huong-tien-da-xuat-sac-dat-chung-chi-tieng-nhat-jlpt-n2 <a href="//emigsm.com/uit-you-are-best-vinh-danh-sinh-vien-le-nguyen-huong-tien-da-xuat-sac-dat-chung-chi-tieng-nhat-jlpt-n2"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/tien_5.jpg?itok=n7AGEWkS" alt="[ti x?u online - You are the best] Vinh danh sinh viên Lê Nguyễn Hương Tiên đã xuất sắc đạt chứng ch?tiếng Nhật JLPT N2" title="[ti x?u online - You are the best] Vinh danh sinh viên Lê Nguyễn Hương Tiên đã xuất sắc đạt chứng ch?tiếng Nhật JLPT N2" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Chúc mừng sinh viên Lê Nguyễn Hương Tiên, MSSV 21521521, khoa Khoa K?thuật Máy tính đã xuất sắc đạt chứng ch?tiếng Nhật JLPT N2</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Chúc bạn s?học tập tốt hơn nữa với những thành tích tuyệt vời nhất nhé! ti x?u online luôn khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ng?hướng tới một th?h?công dân toàn cầu và hình mẫu sinh viên toàn diện.</span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"></span></span></p> <p><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết: </span></span><a href="//www.facebook.com/ti x?u online .Fanpage/posts/pfbid035TzrnFoHHqoa5yLVPpQDAPPPbk5JsQXtGCgu1x1mxRz6Efy4ATEU6yufP5WLDfFQl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="-webkit-text-decoration-skip:none"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//www.facebook.com/ti x?u online .Fanpage/posts/pfbid035TzrnFoHHqoa5yLVPpQDAPPPbk5JsQXtGCgu1x1mxRz6Efy4ATEU6yufP5WLDfFQl</span></span></span></span></a></p> <p class="rteright"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 02:02:29 +0000 xhnv_ybn 21774 at //emigsm.com //emigsm.com/uit-you-are-best-vinh-danh-sinh-vien-le-nguyen-huong-tien-da-xuat-sac-dat-chung-chi-tieng-nhat-jlpt-n2#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Học tập - Nghiên cứu //emigsm.com/uit-you-are-best-vinh-danh-sinh-vien-phan-manh-duy-da-xuat-sac-dat-chung-chi-tieng-nhat-jlpt-n3 <a href="//emigsm.com/uit-you-are-best-vinh-danh-sinh-vien-phan-manh-duy-da-xuat-sac-dat-chung-chi-tieng-nhat-jlpt-n3"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/duy_1.jpg?itok=ME5WaNVL" alt="[ti x?u online - You are the best] Vinh danh sinh viên Phan Mạnh Duy đã xuất sắc đạt chứng ch?tiếng Nhật JLPT N3" title="[ti x?u online - You are the best] Vinh danh sinh viên Phan Mạnh Duy đã xuất sắc đạt chứng ch?tiếng Nhật JLPT N3" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Chúc mừng sinh viên Phan Mạnh Duy, MSSV 20521245, khoa Khoa học &amp; K?thuật Thông tin đã xuất sắc đạt chứng ch?tiếng Nhật JLPT N3</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Chúc bạn s?học tập tốt hơn nữa với những thành tích tuyệt vời nhất nhé! ti x?u online luôn khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ng?hướng tới một th?h?công dân toàn cầu và hình mẫu sinh viên toàn diện.</span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"></span></span></p> <p><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết:  </span></span><a href="//www.facebook.com/ti x?u online .Fanpage/posts/pfbid0ku5XrCtwuokfcLjSm9WG439oVosDczefSwp42y7oRryYQX77J4qGznwQu2QGrJFpl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="-webkit-text-decoration-skip:none"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//www.facebook.com/ti x?u online .Fanpage/posts/pfbid0ku5XrCtwuokfcLjSm9WG439oVosDczefSwp42y7oRryYQX77J4qGznwQu2QGrJFpl</span></span></span></span></a></p> <p class="rteright"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 01:59:59 +0000 xhnv_ybn 21769 at //emigsm.com //emigsm.com/uit-you-are-best-vinh-danh-sinh-vien-phan-manh-duy-da-xuat-sac-dat-chung-chi-tieng-nhat-jlpt-n3#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Học tập - Nghiên cứu //emigsm.com/bht-doan-khoa-mang-may-tinh-va-truyen-thong-thong-bao-chuoi-tap-cuoi-ky-i-k17 <a href="//emigsm.com/bht-doan-khoa-mang-may-tinh-va-truyen-thong-thong-bao-chuoi-tap-cuoi-ky-i-k17"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="[BHT Đoàn Khoa Mạng máy tính và Truyền thông] Thông báo Chuỗi Ôn tập Cuối k?I K17 " title="[BHT Đoàn Khoa Mạng máy tính và Truyền thông] Thông báo Chuỗi Ôn tập Cuối k?I K17 " /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Vậy là chuyến tàu mang tên K17 lại sắp đáp xuống hành tinh cuối k? Đây d?đoán s?là th?thách vô cùng cam go với các bạn sinh viên.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Nhận thấy s?nguy hiểm của hành tinh này, BHT Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã m?những trạm tiếp nhiên liệu đầy quý giá - những buổi ôn tập đ?đảm bảo chuyến hành trình cuối cùng của k?này diễn ra thật suôn s? Việc của các bạn là ch?cần ghé qua, chuẩn b?giấy bút, và chúng mình s?nạp lại “đầy bình?kiến thức cho các bạn nhé.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Mình tin chắc rằng, đây hứa hẹn s?là những buổi ôn tập vô cùng hữu ích. Vậy còn ch?gì nữa mà không note lại thời gian và địa điểm đ?có th?“ghé trạm?cùng chúng mình nào.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Thời gian diễn ra chuỗi hoạt động</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Nhập môn mạng (buổi 1): 19h30, Th?3 ngày 2/1/2024</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Nhập môn mạng (buổi 2): 19h30, Th?5 ngày 4/1/2024</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Cơ s?d?liệu: 19h30, Th?6 ngày 5/1/2024</span></span></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">- Kiến trúc máy tính: 19h30, Th?7 ngày 6/1/2024</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Địa điểm:</span></span><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> Microsoft Teams - Mã code: r13u4cl</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi ôn tập sắp tới nhé.</span></span></span></span></p> <p class="rtecenter" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="border:none"><span style="display:inline-block"><span style="overflow:hidden"><span style="width:602px"><span style="height:721px"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify" style="padding:6pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết xem thêm tại: Fanpage </span></span><a href="//www.facebook.com/uit.nc/posts/pfbid0Wnz4xKFuyULbezLdb621ejRNThX8qumD33gGKAgwcEkwATdix39JXZKKJV34rFkkl"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">Mạng máy tính và Truyền thông</span></span></span></a></span></span></p> <p class="rteright"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Tue, 02 Jan 2024 13:51:14 +0000 xhnv_quynhlam 21764 at //emigsm.com //emigsm.com/bht-doan-khoa-mang-may-tinh-va-truyen-thong-thong-bao-chuoi-tap-cuoi-ky-i-k17#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Học tập - Nghiên cứu //emigsm.com/llm-own-data <a href="//emigsm.com/llm-own-data"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/415525150_261742853591748_3615540183803465017_n.jpg?itok=aamLRNKv" alt="LLM with own data" title="LLM with own data" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Hiện nay chat GPT và các mô hình ngôn ng?lớn đã tr?nên rất ph?biến, giúp ích chúng ta rất nhiều trong việc tổng hợp, tra cứu thông tin </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Nhưng những mô hình này ch?biết v?thông tin đã được đào tạo trước đó. Điều đó có nghĩa là nó không có kiến thức v?d?liệu riêng của chúng ta, và thiếu nhận thức v?nguồn thông tin đáng tin cậy.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Do đó, đ?cải thiện kh?năng tr?lời câu hỏi dựa trên thông tin được cung cấp, chúng ta có th?cung cấp thông tin đó t?một bước tìm kiếm. Điều này giúp chúng tr?lời chính xác hơn mà không cần phải đào tạo lại mô hình lớn này. Đây chính là ý tưởng của Mô hình Ngôn ng?lớn có thêm thông tin tìm kiếm (Retrieval-Augmented Generation - RAG)</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Hiện nay có nhiều công c?và k?thuật đ?có th?làm được điều này, trong bài viết này, chúng tôi s?giới thiệu đến mọi người phương pháp s?dụng kiến thức của ChatGPT trên một b?d?liệu c?th? s?dụng các công c?k?thuật như LangChain và LlamaIndex </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Giới thiệu sơ qua v?LangChain:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">LangChain là một framework cho việc phát triển ứng dụng s?dụng các mô hình ngôn ng? Nó cho phép ứng dụng:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Nhận biết d?liệu: Kết nối mô hình ngôn ng?với các nguồn d?liệu khác.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Tương tác: Cho phép mô hình ngôn ng?tương tác với môi trường của nó.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Giới thiệu sơ qua v?LlamaIndex</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">LlamaIndex là một công c?giúp đơn giản hóa việc tích hợp mô hình ngôn ng?máy học (LLM) vào ứng dụng. Nó cho phép kết hợp d?liệu t?nhiều nguồn khác nhau và tương tác bằng ngôn ng?t?nhiên một cách d?dàng. Cung cấp b?công c?toàn diện và linh hoạt đ?xây dựng ứng dụng phức tạp mà không cần đào tạo lại mô hình.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">-----------------</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Currently, ChatGPT and other large language models have become extremely popular, greatly assisting us in synthesis, information retrieval,....</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">However, these models only know about information that has been pre-trained. This means they lack knowledge of our own data and awareness of reliable information sources.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">To enhance the ability to answer questions based on provided information, we can incorporate that information from a search step. This helps them provide more accurate answers without the need to retrain these large models. This is the idea behind Retrieval-Augmented Generation (RAG).</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">There are many tools and techniques available for this purpose, and in this post, we will introduce a method of utilizing the knowledge of ChatGPT on a specific dataset using technical tools such as LangChain and LlamaIndex.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Introduction to LangChain:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">LangChain is a framework for developing applications using language models. It enables applications to:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Recognize data: Connect language models to various data sources.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Interact: Allow language models to interact with their environment.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Introduction to LlamaIndex:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">LlamaIndex is a tool that simplifies the integration of large language models (LLM) into applications. It facilitates the combination of data from various sources and easy interaction through natural language. It provides a comprehensive and flexible toolkit for building complex applications without the need to retrain the model.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"></span></span></span><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//www.facebook.com/dsociety.uit.ise/posts/pfbid0U9sb8eQ65eRt1ybZmZqXcs23b9RiWEPUfZbNHmQiVr555yqLw6NMKrC4nXd7yd1Bl"><span style="color:#000000;">//www.facebook.com/dsociety.uit.ise/posts/pfbid0U9sb8eQ65eRt1ybZmZqXcs23b9RiWEPUfZbNHmQiVr555yqLw6NMKrC4nXd7yd1Bl</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin </span></span></span></em></p> </div></div></div> Tue, 02 Jan 2024 11:02:25 +0000 xhnv_hangdt 21749 at //emigsm.com //emigsm.com/llm-own-data#comments