Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //emigsm.com/thong-tin-thong-bao vi Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //emigsm.com/citd-thong-bao-ve-viec-nhan-sinh-vien-khoa-20231 <a href="//emigsm.com/citd-thong-bao-ve-viec-nhan-sinh-vien-khoa-20231"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/gradient-content-creation-tips-carousel-instagram-post-1-1-1024x1024.png?itok=f8iJizeR" alt=" CITD - Thông báo v?việc nhận th?sinh viên khóa 2023.1 " title=" CITD - Thông báo v?việc nhận th?sinh viên khóa 2023.1 " /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Trung tâm Phát triển Công ngh?Thông tin thông báo đến các bạn sinh viên v?việc nhận th?sinh viên và Giấy báo trúng tuyển.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bước 1: Sinh viên đến Trung tâm Phát triển Công ngh?Thông tin, s?07-09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 Thành ph?H?Chí Minh (Tầng 1, Toà E, Trường Cán b?Quản lý Giáo dục) vào gi?hành chính (th?2 đến th?6, t?8g30-17g00)</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bước 2: Sinh viên đọc MSSV và nhận th? giấy báo trúng tuyển, kiểm tra k?MSSV, h?tên và ký nhận. Sinh viên có th?lấy giúp bạn bè cùng lớp (sinh viên phải ký thay).</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Trường hợp sinh viên ?xa hoặc không th?lên gi?hành chính có th?nhận th?khi thi cuối k?tại Trường (th?7, ngày 06/01/2023 tại Phòng Hội đồng thi, tòa B, trường Đại học Công ngh?Thông tin, ĐHQG-HCM).</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//www.citd.vn/tb_thesv_2023-2/"><span style="color:#000000;">//www.citd.vn/tb_thesv_2023-2/</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 10:15:29 +0000 xhnv_hangdt 21859 at //emigsm.com //emigsm.com/citd-thong-bao-ve-viec-nhan-sinh-vien-khoa-20231#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //emigsm.com/thong-bao-ve-viec-tham-du-chuong-trinh-di-bo-dong-hanh-chu-de-trieu-buoc-chan-mot-tam-long-nam-2024 <a href="//emigsm.com/thong-bao-ve-viec-tham-du-chuong-trinh-di-bo-dong-hanh-chu-de-trieu-buoc-chan-mot-tam-long-nam-2024"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/anh_chup_man_hinh_2024-01-03_170659.jpg?itok=qKT0Vut7" alt="Thông báo v?việc tham d?Chương trình đi b?đồng hành ch?đ?&quot;Triệu bước chân, một tấm lòng&quot; năm 2024" title="Thông báo v?việc tham d?Chương trình đi b?đồng hành ch?đ?&quot;Triệu bước chân, một tấm lòng&quot; năm 2024" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thực hiện K?hoạch s?16/KH-LĐLĐ ngày 16/11/2023 v?K?hoạch t?chức Chương trình đi b?đồng hành với ch?đ?" Triệu bước chân, một tấm lòng" và Công văn s?242/LĐLĐ V?việc tạo điều kiện cho CNVC-LĐ tham d?Chương trình đi b?đồng hành ch?đ?"Triệu bước chân, một tấm lòng" năm 2024 của Liên Đoàn Lao động Thành ph?H?Chí Minh, Ban Thường v?Công đoàn Đại học Quốc gia Thành ph?H?Chí Minh Thông báo một s?nội dung như sau:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">1. Các CĐCS ch?động t?chức xe đưa đón (đối với những đơn v??xa khu vực t?chức chương trình), chuẩn b?bữa ăn sáng, nước uống cho đoàn viên người lao động tham gia chương trình; các trường hợp đi xe gắn máy thì gửi xe trong khuôn viên Trường Lương Đình Của (37 Lê Hiến Mai, Phường Thạnh M?Lợi, k?bên UBND thành ph?Th?Đức).</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">2. Thời gian tập trung lực lượng trước 05g30 ngày 07 tháng 01 năm 2024 (d?kiến thời gian khai mạc chương trình là 05g45), tạo điều kiện thuận lợi đ?Ban T?chức b?trí theo đội hình đã được phân b?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">3. Vận động Doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đoàn viên, người lao động ủng h?vào  nguồn chăm lo h?tr?đoàn viên người lao động khó khăn của Liên đoàn Lao động Thành ph?H?Chí Minh, vận động mỗi cá nhân tham gia đi b?đồng hành đóng góp ủng h?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">4. Mỗi cá nhân tham gia mặc trang phục th?thao hoặc trang phục th?thao đồng nhất của cơ quan hay áo thun công đoàn đ?tham gia chương trình.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">5. Thông tin cho đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình gi?gìn v?sinh môi trường, không x?rác, đảm bảo an toàn cháy n? an ninh trật t?và phòng chống dịch bệnh nơi công cộng.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">6. S?lượng phân b?theo danh sách đính kèm.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">- Thời gian t?chức: 05g30 ngày 07/01/2024.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">- Địa điểm: Trước cổng tr?s?Ủy ban nhân dân thành ph?Th?Đức (đường Trương Văn Bang, phường Thạnh M?Lợi, thành ph?Th?Đức)</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//congdoan.vnuhcm.emigsm.com/ve-viec-tham-du-chuong-trinh-di-bo-dong-hanh-chu-de-trieu-buoc-chan-mot-tam-long-nam-2024"><span style="color:#000000;">//congdoan.vnuhcm.emigsm.com/ve-viec-tham-du-chuong-trinh-di-bo-dong-hanh-chu-de-trieu-buoc-chan-mot-tam-long-nam-2024</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 10:09:59 +0000 xhnv_hangdt 21849 at //emigsm.com //emigsm.com/thong-bao-ve-viec-tham-du-chuong-trinh-di-bo-dong-hanh-chu-de-trieu-buoc-chan-mot-tam-long-nam-2024#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //emigsm.com/phong-dtsdhkhcn-thong-bao-quyet-dinh-giao-de-tai-dot-3-nganh-toan-thong-tin <a href="//emigsm.com/phong-dtsdhkhcn-thong-bao-quyet-dinh-giao-de-tai-dot-3-nganh-toan-thong-tin"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Phòng ĐTSĐH&amp;KHCN thông báo Quyết định giao đ?tài đợt 3 ngành An toàn Thông tin" title="Phòng ĐTSĐH&amp;KHCN thông báo Quyết định giao đ?tài đợt 3 ngành An toàn Thông tin" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Phòng ĐTSĐH&amp;KHCN thông báo đến các Anh/ Ch?học viên đã đăng ký xét duyệt đ?cương đợt 3 năm 2023 Quyết định công nhận đ?tài luận văn ngành An toàn Thông tin.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"> + Quyết định s?1329/QĐ- ĐHCNTT, ngày 20 tháng 12 năm 2023.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Chi tiết c?th?xem trong file đính kèm.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đ?ngh?học viên liên h?Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng s?n?lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình đ?hoàn thành đúng tiến đ?theo quy định.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thân chúc các Anh/ Ch?học viên thành công </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Phòng ĐTSĐH&amp;KHCN.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">File đính kèm: </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"> </span><a href="//sdh.uit.emigsm.com/sites/default/files/202401/1329_qd_dhcntt_20_12_2023_0.pdf"><span style="color:#000000;">1329_qd_dhcntt_20_12_2023.pdf</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"> </span><a href="//sdh.uit.emigsm.com/sites/default/files/202401/1329_qd_dhcntt_20_12_2023._ds_0.pdf"><span style="color:#000000;">1329_qd_dhcntt_20_12_2023._ds.pdf</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//sdh.uit.emigsm.com/bai-viet/thong-bao-quyet-dinh-giao-de-tai-dot-3-nganh-attt"><span style="color:#000000;">//sdh.uit.emigsm.com/bai-viet/thong-bao-quyet-dinh-giao-de-tai-dot-3-nganh-attt</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> </div></div></div> Wed, 03 Jan 2024 10:03:58 +0000 xhnv_hangdt 21844 at //emigsm.com //emigsm.com/phong-dtsdhkhcn-thong-bao-quyet-dinh-giao-de-tai-dot-3-nganh-toan-thong-tin#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //emigsm.com/thong-bao-ve-viec-dang-ky-bao-ve-luan-van-thac-si-dot-1-nam-2024 <a href="//emigsm.com/thong-bao-ve-viec-dang-ky-bao-ve-luan-van-thac-si-dot-1-nam-2024"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Thông báo v?việc đăng ký bảo v?luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2024" title="Thông báo v?việc đăng ký bảo v?luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2024" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Phòng ĐTSĐH&amp;KHCN thông báo đến các Anh/ Ch?học viên cao học ngành Khoa học Máy tính (8480101), Công ngh?Thông tin  (8480201), H?thống Thông tin ( 8480104), An toàn thông tin (8480202) đã được giao đ?tài v?k?hoạch nộp h?sơ đăng ký bảo v?luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2024 như sau:</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">1. H?sơ đăng ký bảo v?luận văn thạc sĩ:</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Đơn đăng ký bảo v?luận văn (mẫu 1).</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bản nhận xét luận văn của cán b?hướng dẫn (mẫu 2).</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (mẫu 3).</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bản sao công trình khoa học, bài báo (nếu có).</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trang thông tin v?luận văn thạc sĩ (mẫu 4).</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Gộp ( luận văn hoàn thành + bài báo nếu có + đ?cương luận văn đã được phê duyệt thực hiện + văn bản thuyết minh đ?cương thành) 1 file PDF chuẩn b?sẵn, không nộp cuốn.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Chứng ch?tiếng Anh sao y công chứng theo quy định (Điều kiện cho phép bảo v? tối thiểu t?bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ng?6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương: IELTS: 4.5, TOEFL ITP: 450, TOEIC: 450, VNU-EPT: 201, chứng ch?ĐGNL chuẩn đầu ra...(Chi tiết c?th?xem file đính kèm).</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Lưu ý:</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Khóa 2017 - 2021 thực hiện luận văn theo Quy định tại Quy ch?đào tạo trình đô thạc sĩ của Trường Đại học Công ngh?Thông tin tại Quyết định s?503/QĐ-ĐHCNTT, ngày 10 tháng 8 năm 2017.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Khi tốt nghiệp học viên phải đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra theo quy định của ĐHQG-HCM.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">2. Thời gian nộp h?sơ đăng ký: ngày 10/01/2024 (th?tư)</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">3. Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&amp;KHCN  lầu 1, s?07-09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM, thời gian: lúc 6h30, buổi tối. Liên h?Cô Thúy, <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>, SĐT: 0983720416 trước khi đến nộp. Học viên có th?chuyển phát nhanh theo địa ch?Phòng A106, Phòng ĐTSĐH&amp;KHCN, Trường Đại học Công ngh?Thông tin, Khu ph?6, Phường Linh Trung, TP. Th?Đức, HCM.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">4. Điền thông tin và đăng ký vào form tại:  <a href="//goo.gl/ZM4Abd ">//goo.gl/ZM4Abd </a></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">5. D?kiến thời gian bảo v?  tháng 02 /2023.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">File đính kèm: </span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><a href="//sdh.uit.emigsm.com/sites/default/files/202312/36_tb-dhcntt_ngay_26_05_2020_scan.pdf"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">36_tb-dhcntt_ngay_26_05_2020_scan.pdf</span></span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"> </span></span><a href="//sdh.uit.emigsm.com/sites/default/files/202312/new_cac_bieu_mautb_0_411.doc"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">new_cac_bieu_mautb_0_411.doc</span></span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><a href="//sdh.uit.emigsm.com/sites/default/files/202312/pl_40_hd-tieuluan-khoaluan-phuluc_0.pdf"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">pl_40_hd-tieuluan-khoaluan-phuluc_0.pdf</span></span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết: </span></span><a href="//sdh.uit.emigsm.com/bai-viet/thong-bao-ve-viec-dang-ky-bao-ve-luan-van-thac-si-dot-1-nam-2024"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//sdh.uit.emigsm.com/bai-viet/thong-bao-ve-viec-dang-ky-bao-ve-luan-van-thac-si-dot-1-nam-2024</span></span></span></a></span></span></p> <p class="rteright"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Tue, 02 Jan 2024 02:05:13 +0000 xhnv_ybn 21734 at //emigsm.com //emigsm.com/thong-bao-ve-viec-dang-ky-bao-ve-luan-van-thac-si-dot-1-nam-2024#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //emigsm.com/khoa-he-thong-thong-tin-danh-sach-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-cua-sinh-vien-nganh-thuong-mai-dien-tu-he-clc-cq-hk12023 <a href="//emigsm.com/khoa-he-thong-thong-tin-danh-sach-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-cua-sinh-vien-nganh-thuong-mai-dien-tu-he-clc-cq-hk12023"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="[Khoa H?thống Thông tin] Danh sách báo cáo Thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành Thương mại Điện t?h?CLC, CQ HK1/2023" title="[Khoa H?thống Thông tin] Danh sách báo cáo Thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành Thương mại Điện t?h?CLC, CQ HK1/2023" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Khoa H?thống Thông tin gửi danh sách sinh viên ngành Thương Mại Điện T?h?CQ, CLC báo cáo môn Thực tập Doanh nghiệp Học K?1 năm học 2023-2024. Thời gian báo cáo th?5 (04/01/2024) và th?6 (05/01/2024). Sáng bắt đầu lúc 8h, chiều bắt đầu lúc 13h. Thời gian c?th?như sau:</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Lớp CQ EC222.O11:  th?5 (04/01/2024)</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Lớp CLC EC222.O11.TMCL:  th?6 (05/01/204)</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Danh sách sinh viên, địa điểm và thời gian báo cáo trong file đính kèm.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Lưu ý:</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Mỗi sinh viên chuẩn b?slide và trình bày trong 10 phút, tr?lời câu hỏi trong 5 phút.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Sinh viên có mặt tại phòng báo cáo: buổi sáng 7h45, buổi chiều 12h45 đ?th?máy chiếu trước.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Nộp Giấy nhận xét thực tập của doanh nghiệp (bản gốc, có mộc đ? tại Hội đồng báo cáo.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Mọi thắc mắc các bạn gửi email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">File đính kèm:</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><a href="//httt.uit.emigsm.com/wp-content/uploads/2023/12/Ho%CC%A3%CC%82i-%C4%90o%CC%82%CC%80ng-TTTN-TM%C4%90T-Tha%CC%81ng-1_2024-CLC-05_01-2.pdf"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Hội Đồng TTTN TMĐT Tháng 1_2024 - CLC 05_01 -2</span></span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><a href="//httt.uit.emigsm.com/wp-content/uploads/2023/12/Ho%CC%A3%CC%82i-%C4%90o%CC%82%CC%80ng-TTTN-TM%C4%90T-Tha%CC%81ng-1_2024-CLC-05_01.pdf"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Hội Đồng TTTN TMĐT Tháng 1_2024 - CLC 05_01</span></span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><a href="//httt.uit.emigsm.com/wp-content/uploads/2023/12/Ho%CC%A3%CC%82i-%C4%90o%CC%82%CC%80ng-TTTN-TM%C4%90T-Tha%CC%81ng-1_2024-CQ-04_01.pdf"><span style="font-weight:700; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Hội Đồng TTTN TMĐT Tháng 1_2024 - CQ 04_01</span></span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết: </span></span><a href="//httt.uit.emigsm.com/tttn-danh-sach-bao-cao-tttn-cua-sinh-vien-nganh-tmdt-he-clc-cq-hk1-2023/"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//httt.uit.emigsm.com/tttn-danh-sach-bao-cao-tttn-cua-sinh-vien-nganh-tmdt-he-clc-cq-hk1-2023/</span></span></span></a></span></span></p> <p class="rteright"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Tue, 02 Jan 2024 02:04:28 +0000 xhnv_ybn 21729 at //emigsm.com //emigsm.com/khoa-he-thong-thong-tin-danh-sach-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-cua-sinh-vien-nganh-thuong-mai-dien-tu-he-clc-cq-hk12023#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //emigsm.com/khoa-ky-thuat-may-tinh-thong-bao-danh-sach-phan-bien-khoa-luan-tot-nghiep-nam-hoc-2023-2024 <a href="//emigsm.com/khoa-ky-thuat-may-tinh-thong-bao-danh-sach-phan-bien-khoa-luan-tot-nghiep-nam-hoc-2023-2024"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Khoa K?thuật máy tính thông báo Danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024" title="Khoa K?thuật máy tính thông báo Danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Sinh viên xem danh sách phản biện KLTN đợt 1, năm học 2023-2024 ?file đính kèm.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thời gian phản biện KLTN: T?02/01/2024 ?06/01/2024.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thời gian bảo v? Th?Năm, ngày 25/01/2024</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Lưu ý: Sau phản biện, sinh viên nộp thêm file mềm báo cáo sau phản biện (ngoài 3 quyển báo cáo khoa đã có thông báo).</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Link nộp báo cáo sau phản biện: <a href="//forms.gle/ji5wyhjBCXBYcNif8">//forms.gle/ji5wyhjBCXBYcNif8</a></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Link kiểm tra: </span><a href="//docs.google.com/spreadsheets/d/1fWqSRX7MYmQTV6BoDXTmKzMFH5hzip8pzzW-CeU-M4w/edit?resourcekey#gid=2072895823"><span style="color:#000000;">//docs.google.com/spreadsheets/d/1fWqSRX7MYmQTV6BoDXTmKzMFH5hzip8pzzW-CeU-M4w/edit?resourcekey#gid=2072895823</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">File đính kèm: </span><a href="//fce.uit.emigsm.com/wp-content/uploads/2023/12/KTMT_Phan-bien-KLTN_HK1_2023-2024_TBSV.pdf"><span style="color:#000000;">KTMT_Phan-bien-KLTN_HK1_2023-2024_TBSV</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//fce.uit.emigsm.com/danh-sach-phan-bien-khoa-luan-tot-nghiep-dot-1-nam-hoc-2023-2024/"><span style="color:#000000;">//fce.uit.emigsm.com/danh-sach-phan-bien-khoa-luan-tot-nghiep-dot-1-nam-hoc-2023-2024/</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin </span></span></span></em></p> </div></div></div> Fri, 29 Dec 2023 09:35:36 +0000 xhnv_hangdt 21619 at //emigsm.com //emigsm.com/khoa-ky-thuat-may-tinh-thong-bao-danh-sach-phan-bien-khoa-luan-tot-nghiep-nam-hoc-2023-2024#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //emigsm.com/thong-bao-dang-ky-xet-tot-nghiep-dot-1-nam-2024 <a href="//emigsm.com/thong-bao-dang-ky-xet-tot-nghiep-dot-1-nam-2024"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024" title="Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Phòng ĐTSĐH-KHCN thông báo đến các Anh/ Ch?học viên  v?việc nhận h?sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 như sau:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?sơ đăng ký xét tốt nghiệp gồm:</span></span></span></p> <ul> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"> Đơn đăng ký thông tin cấp bằng thạc sĩ (theo mẫu).</span></span></span></p> </li> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học + Bảng điểm có công chứng.</span></span></span></p> </li> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bản pho to giấy khai sinh.</span></span></span></p> </li> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bản sao giấy chứng nhận B?túc kiến thức có công chứng nếu học viên tốt nghiệp Đại học ngành gần.</span></span></span></p> </li> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"> Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan hay địa phương (theo mẫu) </span></span></span></p> </li> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bản sao y có công chứng các chứng ch?tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra. </span></span></span></p> </li> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Biên nhận đóng L?phí tốt nghiệp: 600.000 đồng (Liên h?đóng trực tiếp tại Phòng A113 , Phòng KH-TC).</span></span></span></p> </li> </ul> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">1. Thời gian hoàn tất các th?tục h?sơ: hạn chót ngày 29/03/2024 (th?sáu)</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">2. Điền đầy đ?thông tin tại form: </span><a href="//docs.google.com/forms/d/1ImC50_XU_tqZO3hvwAePTWyTsrUAW3saIz7X--TSOhs/edit"><span style="color:#000000;">//docs.google.com/forms/d/1ImC50_XU_tqZO3hvwAePTWyTsrUAW3saIz7X--TSOhs/edit</span></a><span style="color:#000000;"> </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">3. Địa điểm nộp:</span></span></span></p> <ul> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"> Th?Đức: Phòng ĐTSĐH&amp;KHCN, A.106, Trường Đại học Công ngh?Thông tin. Khu ph?6, Phường Linh Trung, Q.Th?Đức, TPHCM</span></span></span></p> </li> </ul> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Lưu ý: v?LLKH, có đóng giáp lai ảnh - học viên đã nộp khi đăng ký bảo v?(theo đúng mẫu quy định) thì không cần nộp lại khi đăng ký h?sơ xét tốt nghiệp.  Học viên có th?chuyển phát nhanh h?sơ qua đường bưu điện theo địa ch?tại Th?Đức.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đ?ngh?các học viên thực hiện đúng theo quy định.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">4. D?kiến t?chức l?trao bằng: tháng 06/2024.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">File đính kèm: </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"> </span><a href="//sdh.uit.emigsm.com/sites/default/files/202312/don_xin_cap_bang_thac_si.doc2_-1_2.doc"><span style="color:#000000;">don_xin_cap_bang_thac_si.doc2_-1_2.doc</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//sdh.uit.emigsm.com/bai-viet/thong-bao-dang-ky-xet-tot-nghiep-dot-1-nam-2024"><span style="color:#000000;">//sdh.uit.emigsm.com/bai-viet/thong-bao-dang-ky-xet-tot-nghiep-dot-1-nam-2024</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin </span></span></span></em></p> </div></div></div> Fri, 29 Dec 2023 09:31:03 +0000 xhnv_hangdt 21614 at //emigsm.com //emigsm.com/thong-bao-dang-ky-xet-tot-nghiep-dot-1-nam-2024#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //emigsm.com/thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024 <a href="//emigsm.com/thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Thông báo thu học phí học k?2, năm học 2023-2024" title="Thông báo thu học phí học k?2, năm học 2023-2024" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Phòng KHTC thông báo v?việc thu học phí học k?2 năm học 2023-2024 trình đ?ĐTĐH Chính quy</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đợt 1:</span></span></span></p> <ul> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bao gồm học phí học k?(đối với sinh viên còn trong thời hạn thiết k?của chương trình đào tạo) và học phí gia hạn (đối với sinh viên quá thời hạn thiết k?của chương trình đào tạo)</span></span></span></p> </li> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thời gian: T?ngày ra thông báo đến hết ngày 31/01/2024</span></span></span></p> </li> </ul> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đợt 2:</span></span></span></p> <ul> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Sau khi kết thúc các đợt đăng ký học phần chính thức, học phí học k?2, năm học 2023-2024 s?được cập nhật lại.</span></span></span></p> </li> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Học phí đợt 2 bao gồm học phí học lại, học cải thiện điểm (đối với sinh viên còn trong thời hạn thiết k?của chương trình đào tạo) và học phí học mới, học lại, học cải thiện điểm (đối với sinh viên quá thời hạn thiết k?của chương trình đào tạo) sau khi có kết qu?đăng ký học phần</span></span></span></p> </li> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thời gian: T?ngày 29/02/2024 đến hết ngày 15/05/2024</span></span></span></p> </li> </ul> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm: </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"> </span><a href="//khtc.uit.emigsm.com/sites/default/files/202312/thong_bao_thu_hoc_phi_hk2_2023-2024.pdf"><span style="color:#000000;">thong_bao_thu_hoc_phi_hk2_2023-2024.pdf</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//khtc.uit.emigsm.com/content/2023-2024-thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024"><span style="color:#000000;">//khtc.uit.emigsm.com/content/2023-2024-thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin </span></span></span></em></p> </div></div></div> Fri, 29 Dec 2023 09:30:01 +0000 xhnv_hangdt 21609 at //emigsm.com //emigsm.com/thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-2-nam-hoc-2023-2024#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //emigsm.com/khoa-ky-thuat-may-tinh-thong-bao-nop-bao-cao-va-thoi-gian-cham-thuc-tap-doanh-nghiep-hk1-2023-2024-he-chat-luong-cao <a href="//emigsm.com/khoa-ky-thuat-may-tinh-thong-bao-nop-bao-cao-va-thoi-gian-cham-thuc-tap-doanh-nghiep-hk1-2023-2024-he-chat-luong-cao"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Khoa K?thuật Máy tính thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1 (2023-2024) h?Chất lượng cao" title="Khoa K?thuật Máy tính thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1 (2023-2024) h?Chất lượng cao" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Khoa KTMT thông báo v?việc nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp h?Chất lượng cao HK1(2023-2024) như sau:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">1. Nộp báo cáo Thực tập doanh nghiệp: Gồm bản giấy và bản file</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">?Nộp bản file:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">+</span><a href="//forms.gle/AfYfc8PCLBE7eMgc8"><span style="color:#000000;"> Link nộp</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">+ </span><a href="//docs.google.com/spreadsheets/d/1bIHIU49ifzDHh6T894lWK2ezuEVUfOmY7u0S3vI8AuQ/edit?resourcekey#gid=1077027505"><span style="color:#000000;">Link kiểm tra</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">?Nộp bản giấy:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">+ Địa điểm nộp: Phòng E6.2.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">+ S?lượng nộp bản giấy: 1 quyển báo cáo theo mẫu.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">+ Phiếu đánh giá quá trình thực tập của công ty (SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập, không đóng chung cùng báo báo).</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">+ Bảng theo dõi quá trình thực tập của giảng viên hướng dẫn thực tập theo danh sách khoa đã phân công đầu học k?(SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập, không đóng chung cùng báo báo).</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">?Thời gian nộp Báo cáo Thực tập: 10/01/2024 ?11/01/2024 (Th?4 ?th?5).</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">2. Thời gian chấm Thực tập doanh nghiệp CLC:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">?Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tiếp.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">?Địa điểm: Phòng E6.1, E6.3.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">?Thời gian bắt đầu Hội đồng chấm TTDN CLC: Chiều t?13h00, th?Hai ngày 22/01/2024.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">?Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đ?tài: 10 phút/ đ?tài.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">?Chi tiết th?t?và thời gian báo cáo Khoa s?thông báo sau khi sinh viên hoàn thành việc nộp báo cáo TTDN và đính kèm file ngay tại tin bài này.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//fce.uit.emigsm.com/thong-bao-nop-bao-cao-va-thoi-gian-cham-thuc-tap-doanh-nghiep-hk12023-2024-he-chat-luong-cao/"><span style="color:#000000;">//fce.uit.emigsm.com/thong-bao-nop-bao-cao-va-thoi-gian-cham-thuc-tap-doanh-nghiep-hk12023-2024-he-chat-luong-cao/</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin </span></span></span></em></p> <p> </p> </div></div></div> Fri, 29 Dec 2023 09:28:50 +0000 xhnv_hangdt 21604 at //emigsm.com //emigsm.com/khoa-ky-thuat-may-tinh-thong-bao-nop-bao-cao-va-thoi-gian-cham-thuc-tap-doanh-nghiep-hk1-2023-2024-he-chat-luong-cao#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //emigsm.com/citd-thong-bao-ve-viec-ho-tro-truc-tuyen-tuyen-sinh-tu-xa-trong-dip-tet-duong-lich-2024 <a href="//emigsm.com/citd-thong-bao-ve-viec-ho-tro-truc-tuyen-tuyen-sinh-tu-xa-trong-dip-tet-duong-lich-2024"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//emigsm.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="CITD - Thông báo v?việc h?tr?trực tuyến tuyển sinh t?xa trong dịp tết dương lịch 2024" title="CITD - Thông báo v?việc h?tr?trực tuyến tuyển sinh t?xa trong dịp tết dương lịch 2024" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;">Thân chào Quý Ph?huynh, Sinh viên H?Đào tạo T?xa,</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;">Trong dịp tết Dương lịch năm 2024, T?Tuyển sinh H?Đào tạo T?xa vẫn t?chức h?tr?trực tuyến xuyên L?trên các nền tảng:</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">+ Fanpage Trung tâm: </span><a href="//www.facebook.com/CITD.ti x?u online "><span style="color:#000000;">Trung tâm Phát triển Công ngh?Thông tin</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;">+ Zalo hotline Tuyển sinh: 0865.58.48.79</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">+ Zalo OA Trung tâm: </span><a href="//zalo.me/223924445231257932"><span style="color:#000000;">Trung tâm Phát triển Công ngh?Thông tin</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;">+ Gmail T?tuyển sinh: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;">+ Riêng kênh hotline 0865.58.48.79 s?tạm ngưng nhận điện thoại t?29/12/2023 đến 02/01/2024. Rất mong Quý Ph?huynh, Sinh viên H?Đào tạo T?xa thông cảm.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;">Thân chúc Quý Ph?huynh, Sinh viên H?Đào tạo T?xa có một mùa Tết Dương lịch 2024 luôn bình an, hạnh phúc, vui v?và may mắn.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;">Cảm ơn Quý Ph?huynh, Sinh viên H?Đào tạo T?xa đã chọn Trung tâm Phát triển Công ngh?Thông tin, Trường Đại học Công ngh?Thông tin đ?tìm hiểu, học tập và đồng hành.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//www.citd.vn/hotro_tuyensinh_tetduonglich2024/"><span style="color:#000000;">//www.citd.vn/hotro_tuyensinh_tetduonglich2024/</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="color:#000000;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin </span></span></span></em></p> <p class="rtejustify">  </p> </div></div></div> Fri, 29 Dec 2023 09:27:28 +0000 xhnv_hangdt 21599 at //emigsm.com //emigsm.com/citd-thong-bao-ve-viec-ho-tro-truc-tuyen-tuyen-sinh-tu-xa-trong-dip-tet-duong-lich-2024#comments