tài xỉu online mới nhất 2024

Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo thu học phí học kỳ 2, năm học 2023-2024

Phòng KHTC thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 trình độ ĐTĐH Chính quy

Đợt 1:

Đợt 2:

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm: 

PDF icon

Mọi thông tin chi tiết xem tại:

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin