tài xỉu online mới nhất 2024

Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo về việc đăng ký môn học Khoá luận tốt nghiệp, Thực tập Doanh nghiệp, Đồ án chuyên ngành HK1 của khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo đến các bạn sinh viên đã đăng ký môn học Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập Doanh nghiệp, Đồ án chuyên ngành học kì I năm học 2023-2024. Các bạn sinh viên lưu ý các mốc thời gian để hoàn thành môn học như sau:

1. Đối với môn học Khóa luận tốt nghiệp:
- 26/12/2023 đến 16/01/2024: Sinh viên nộp file Báo cáo và và file Đơn đề nghị chấm KLTN.
- 08/01/2024: Khoa công bố danh sách Giảng viên phản biện.
- 08/01/2024 đến 16/01/2024: Sinh viên gặp giảng viên phản biện.
- Dự kiến ngày 22/01/2024: Báo cáo trước hội đồng
Chi tiết thông báo:

2. Đối với môn Thực tập doanh nghiệp:
- 28/12/2023 đến 16/01/2024: sinh viên nộp file báo cáo và Phiếu xác nhận thực tập
- 24/01/2024: Báo cáo trước Hội đồng
Chi tiết thông báo:

3. Đồ án chuyên ngành
- Sinh viên báo cáo với giảng viên hướng dẫn, sau đó nộp báo cáo về Khoa qua website:
- Sau khi báo cáo với giảng viên và nộp file lên hệ thống, sinh viên đến VP Khoa ký tên vào danh sách bảng điểm.
- Hạn chót nộp báo cáo: 20/01/2024
- Hạn chót ký tên vào danh sách: 26/01/2024
Chi tiết thông báo:

Thông tin chi tiết xem thêm tại: Fanpage

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin